Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Skolebestyrelsen på Cosmosskolen

Cosmosskolens skolebestyrelse er fælles Bakkeskolen Cosmos, Boldesager Skole Cosmos og Spangsbjergskolen Cosmos.

Her kan du se, hvem der er medlem af bestyrelsen.

På Cosmosskolen har vi udover en overordnet skolebestyrelse også oprettet tre lokale bestyrelser i skoledistriktet, som netop hører til hver af Cosmosskolens tre skoleafdelinger. I daglig tale kalder vi dem "matrikelråd".

Vi har valgt at etablere matrikrådene, da vi oplevede, at forældrene manglede en større nærhed til den skoleafdeling, som deres barn/børn går på.

Matrikelrådenes funktion er at rådgive til den lokale ledelse, og så kan de ses som bestyrelsens forlængede arm på de respektive skoleafdelinger i forhold til, hvad der rører sig på skolen. Samtidig kvalificerer de drøftelser i skolebestyrelsen, så den lokale skoleafdeling kan ses i de beslutninger, der træffes i den samlede skolebestyrelse for hele skoledistriktet.

Matrikelrådene mødes 10-14 dage forud for skolebestyrelsesmøderne eks gange årligt.

I matrikelrådene møder sidder den lokale skoleledelse, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, elevrepræsentanter og forældrerepræsentanter.

Der er blevet afholdt valg for at finde matrikelrådenes repræsentanter.

Nedenfor kan du se, hvem der er medlem af Cosmosskolens samlede skolebestyrelse for hele distriktet.

Skolebestyrelsen

Vores skolebestyrelse

Skolebestyrelsen arbejder med den overordnede retning på Cosmosskolen. Bestyrelsen repræsenterer Bakkeskolen, Boldesager Skole og Spangsbjergskolen.

Se mere om skolebestyrelsen

Sådan er vi organiseret

Se vores organisation for Cosmosskolen og find kontaktpersoner i de forskellige funktioner.

Se skolens ledelse

Særlig støtte til ordblinde

På Cosmosskolen hjælper vi alle, der har svært ved at læse og skrive. Spangsbjergskolen tilbyder desuden særlige profilklasser for ordblinde elever i 6. - 9. klasse

Se mere om vores specielle linjer