Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Trainee som lærerstuderende i Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune, Esbjerg Lærerforening og UC SYD læreruddannelsen har indgået et samarbejde om traineeansættelse af lærerstuderende. Læs mere om initiativet her på siden og bliv klogere på, hvordan det er at være trainee. 

Man kan som lærestuderende være trainee på en af Esbjerg Kommunes folkeskoler. Et traineeforløb foregår samtidig med, at man gennemfører sin læreuddannelse på UC Syd.

Formålet med at ansætte trainees på Esbjerg Kommunes folkeskoler er at give lærerstuderende mulighed for at prøve sig af og udvikle sig i lærerjobbet samtidig med lærerstudiet. Som trainee får man en tættere kobling mellem teori og praksis, og en mesterlæring i de krav og forventninger, der er til en lærer i dagligdagen på en skole.

Derfor får en trainee en løbende udvikling i opgaver med et voksende selvstændigt ansvar. Dette sker i sammenhæng med den traineeansattes kompetencer. Hvis den traineeansatte har kompetencer fra tidligere uddannelser og job, er det naturligt at bruge det i læreropgaverne.

Trainee på Rørkjærskole Urban og Boldesager Skole Cosmos

Leders og trainees tanker om forløbet

Vi har været ude og spørge på Rørkjærskole Urban og Boldesager Skole Cosmos hvordan det er at være trainee og hvilke opgaver man får som trainee. Vi har også spurgt lederne hvilke tanker de har gjort sig i valget om at få en trainee på deres skole. 

Du kan finde spørgsmål og svar fra de to udspurgte traineeansatte og pædagogiske ledere nedenfor. 

Spørgsmål og svar fra Boldesager Skole Cosmos

Árni Weihe, pædagogisk leder på Boldesager Skole Cosmos, fortæller de overvejelser han har gjort i forbindelse med traineelæreordningen. 

Hvad var jeres overvejelser før I valgte at ansætte en traineelærer?

Vores overvejelser omhandlede muligheden for at få ansat en motiveret og dygtig studerende. Vedkommende skulle gerne have både linjefagskompetencer og en pædagogisk profil der kunne berige vores fællesskab på Boldesager Skole. Vi ser os selv som en lærende organisation, og muligheden for at supplere vores gode samarbejde med UC-Syd i forbindelse med både lærerstuderende og pædagogstuderende, til også indbefatte traineelærer-ordningen, var attraktiv. 

Hvilke opgaver har jeres trainee fået det første år?

Annemone har fået to-lærer timer tilknyttet en bestemt årgang, og hun har så løbende taget over på dele af undervisningsopgaverne. Dette er sket i et samspil med lærerne efter, at hun har været i mesterlære hos vores etablerede lærere. Derudover indgår Annemone på lige vilkår i skolens almindelige drift og samarbejde med tilsyn og deltagelse på team og dialogmøder.

Vi har også valgt at prioritere, at man som trainee har tilknyttet en fast lærer som mentor/vejleder. De har fået planlagt fælles forberedelse, således at vi sikrer muligheden for ugentlig sparring.

Hvilke fordele ser du skolen have ved at have en trainee ansat? 

Vi ser det som en stor fordel for os, at vi er med til at knytte uddannelse og praksis tættere sammen. Dels for den enkelte trainee, men også for os som sted, er det meget givende med denne ordning.

Hvilke kompetencer vil I se efter ved nye traineeansættelser?

Vi vil se efter linjefagsinteresse ind i de fag vi mangler nu og på den lange bane. Derudover leder vi naturligvis efter det rigtige menneske, der med den energi og mind-set som vi har brug for, kan blive en del af fællesskabet på Boldesager Skole Cosmos.

Billede af Annemone

Billede af Annemone Bødker

Annemone Bødker fortæller hvordan det er at være traineelærer på Boldesager Skole Cosmos.

Hvorfor valgte du at blive trainee? 

Grunden til at jeg netop valgte trainee forløbet var at det ville give mig en masse erfaringer samt endnu mere blod på tanden for livet som folkeskolelærer. Derudover kunne jeg anvende mit teoretiske afsæt fra UC syd i praksis for at skabe en forståelse for det man både læser i bøgerne men også det man ser i praksis. Jeg synes netop at trainee ville give mig de bedste forudsætninger i min fremtid som lærer.

Hvilke fag og klasser underviser du i? Hvordan er organiseringen af din undervisning?

Jeg underviser i to anden klasser i fagene Matematik, billedkunst og dansk som CO. Min undervisning er organiserede således, at jeg sammen med mit team laver undervisnings forløb for de forskellige fag. Jeg underviser skiftevis sammen med min kollega i de planlagte forløb der er tilrettelagt vores fælles anden klasser.

Hvad får du ud af at være ansat som trainee?

Jeg vil sige at mit trainee forløb giver mig en masse praksiserfaring, som jeg kan koble op til min teori fra UC syd. Trainee forløbet skaber et meget godt billede af de situationer man vil blive udsat for når man en dag står som færdiguddannet lærer. Derudover vil jeg mene at jeg formår at få en masse erfaringer som jeg ikke kan få når jeg er i de almene praktikker, da jeg er i tættere samarbejde med mit team og andre kollegaer.

Samt oplever jeg andre virkelighedsnære erfaringer, såsom skolehjemsamtaler, forældremøder, sociale arrangementer med både forældre, børn og kollegaer. Alt dette ville jeg ikke ville opleve uden mit trainee forløb. Jeg tænker at det vil ruste mig til fremtiden.

Hvordan er det at være både studerende og traineeansat?

Det er en erfaringsrig oplevelse der giver mig som studerende endnu mere blod på tanden for at blive skolelærer. Jeg synes at det giver meget mere mening som studerende at have noget virkelighedsnært/erfaringsrigt job ved siden af studiet.

Dit bedste råd til en kommende trainee

Det bedste råd til kommende trainee studerende er:

  • Husk at have overblik
  • Husk altid at spørg en ekstra gang hvis noget ikke giver mening.
  • Sug alle informationer, observationer og situationer til dig.
  • Vær struktureret.

Spørgsmål og svar fra Rørkjærskole Urban

Lasse Dreier, pædagogisk leder på Rørkjærskole Urban, fortæller de overvejelser han har gjort i forbindelse med traineelæreordningen. 

Hvad var jeres overvejelser før I valgte at ansætte en traineelærer?

Hvad er det for en person vi får og hvordan kan han/hun bruges lige nu og på lang sigt.

Hvilke opgaver har jeres trainee fået det første år?

Her første år, består opgaverne i, at være med i en klasse, hvor der var brug for de kompetencer vores trainee kom med, så det var heldigt. 

Hvilke fordele ser du skolen have ved at have en trainee ansat? 

Man får som skole mulighed for at arbejde sammen med og udvikle vores trainee i retning af, hvad en virkelighed i skolen er. Denne mulighed skal ses i sammenhæng med, at vi ,som skole, får mulighed for at opleve, hvad der teoretisk er fokus på for tiden.

Hvilke kompetencer vil I se efter ved nye traineeansættelser?

Vi vil helt sikker se efter en der personligt kan gå ind i den gruppe vi er og vi vil også se efter, hvilke fagligheder vi kommer til at mangle på sigt.

 

 

 

 

Billede af Esben Rahbek

Billede af Esbjen Wilnum Rahbek

Esben Winim Rahbek fortæller hvordan det er at være traineelærer på Rærkjærskole Urban.

Hvorfor valgte du at blive trainee? 

Jeg valgte at blive traniee, da jeg tidligere har færdiggjort en anden uddannelse, hvor jeg ikke syntes der var nok praksisarbejde. Samtidig havde jeg et studiejob, der ikke var relevant i forhold til den uddannelse, jeg læste på daværende tidspunkt. Af den årsag havde jeg besluttet mig for, at hvis jeg skulle læse til lærer, så skulle jeg have et studierelevant arbejde ved siden af. På den måde ville jeg kunne få al den praksiserfaring, som jeg tidligere har manglet og dermed være bedre rustet til et arbejde efter endt uddannelse. Samtidig var der også god økonomi i det.

Hvilke fag og klasser underviser du i? Hvordan er organiseringen af din undervisning?

Som udgangspunkt underviser jeg primært i matematik. Her underviser jeg sammen med en anden lærer. Primært er min rolle tiltænkt som værende ekstra lærer i forbindelse med 2-lærerundervisningen. Jeg har dog fået mulighed for at arbejde mere på skolen, så jeg også er med som 2-lærer i engelsk, historie, musik, kristendom, naturteknik og tysk. 

Hvad får du ud af at være ansat som trainee?

For mig er det at være ansat som trainee meget givende. Her får jeg mulighed for, hele tiden, at være ude i praksis og arbejde med det, jeg lærer på studiet. Samtidig giver al den praksiserfaring mig en masse relevant viden, som jeg kan tage med tilbage på studiet og bruge i undervisningen.
Jeg lærer faget at kende fra start og har dermed en masse erfaring, jeg kan tage med mig den dag, jeg er færdiguddannet. Jeg ser og arbejder med lærerfaget på mere eller mindre daglig basis, jeg er en del af alt det der foregår ud over undervisningen i klasserne, jeg lærer hvordan faget er i virkeligheden og ikke kun gennem bøgerne på uddannelsen og ikke mindst får jeg mulighed for at arbejde med en masse spændende mennesker gennem hele min studietid. 

Hvordan er det at være både studerende og traineeansat?

For mig har det at være studerende og traineeansat ikke været noget problem. I mit tilfælde har der været gode muligheder for at planlægge min arbejdstid, så det passer med mit studie.
Samtidig giver det som sagt enormt meget relevant erfaring og viden, som jeg kan bruge i min egen undervisning, men også når jeg underviser på min traineeskole.

Dit bedste råd til en kommende trainee

Hvis du skal læse til lærer, så gør det som trainee. Det kan muligvis virke som en stor mundfuld, at skulle være studerende og trainee samtidig, men lad vær med at lade dig skræmme af dette. Det er det hele værd. Jeg arbejder ikke mere end hvad jeg før har gjort via andre studiejobs. Det er bare på andre tidspunkter.