Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Skolebestyrelsen på Signaturskolen

Signaturskolens skolebestyrelse er fælles for Kvaglundskolen, Skads Skole og Tjæreborg Skole.
Her kan du se, hvem der er medlem af Signaturskolens bestyrelse.

På Signaturskolen har vi udover en overordnet skolebestyrelse også oprettet tre lokale bestyrelser, som netop hører til hver af Signaturskolens tre skoleafdelinger i skoledistriktet.

Vi har valgt at etablere de lokale skolebestyrelser, som en del af frikommuneforsøget og i forlængelse heraf som en del af ønsket at skabe mere nærhed for de enkelte forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer.

De lokale bestyrelser holder 4 årlige møder, hvor de drøfter lokale udfordringer og forbedringsforslag, men har ingen beslutningskompetence.

Den overordnede skolebestyrelse afholder møder for hele skoledistriktet og vedtager også, hvem der sidder i de lokale bestyrelser.

Nedenfor kan du se, hvem der er medlem af Signaturskolens samlede skolebestyrelse for hele distriktet.

Skolebestyrelsen

Vores skolebestyrelse

Skolebestyrelsen arbejder med den overordnede retning på Signaturskolen. Se medlemmerne af bestyrelsen og find referater fra møderne.

Se mere om skolebestyrelsen

Signaturskolens værdigrundlag

På Signaturskolen arbejder vi ud fra en række fælles værdier. Vi ønsker en skole hvor alle børn og voksne trives og har lyst til udvikle sig, tage ansvar og lære nyt.

Se vores værdigrundlag

Særlig støtte til ordblinde

På Signaturskolen er vi parate til at støtte elever, der har svært ved at læse og skrive. Vi har forskellige indsatser på de enkelte klassetrin.

Se mere om vores ordblindeindsats