Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Værdigrundlag

Læs vores værdigrundlag her på siden. 

Missionen forpligter os på at forberede eleverne til fremtiden. HVORDAN, siger missionen ikke noget om, men det gør de værdier, som er udarbejdet sammen med missionen, og som ved at indgå som en naturlig del af skoledagen på Fortunaskolen skal bidrage til, at vi lykkes med missionen:

Fortunaskolen - en dynamisk skole i bevægelse, hvor vi

  • er ambitiøse og engagerede i dannelsen af det hele menneske
  • samarbejder om at skabe en ordentlig og tryg skole
  • tager ansvar for fællesskab og trivsel

Som det sidste element i de overordnede pejlemærker for Fortunaskolen følger visionen for skolen. Visionen fortæller noget om, HVAD man gerne skulle opleve og mærke, når man om nogle år har sin gang på skolen:

Fortunaskolen - for livsglæde og læringslyst

Livsglæde og læringslyst er store ord, men gode at pejle efter. For hvis elever, personale og ledelse trives og har lyst til at lære nyt og mod på at udvikle sig, er vi lykkedes med at skabe den skole og arbejdsplads, der er målet for vores bestræbelser.

En ting er, hvad der står på et stykke papir som dette. Noget helt andet er, hvordan det af den enkelte opleves i hverdagen, men det er uomtvisteligt, at når vi lykkes, er der overensstemmelse mellem ord og handling. Dette kommer der ikke af sig selv, og derfor vil I alle i løbet af det sene efterår og foråret blive inviteret til at være med til at uddybe værdierne, for at give dem ”kød og blod”. Nærmere information herom følger.

Sammen med mission, vision og værdier har bestyrelsen ligeledes vedtaget et sæt nye ordensregler for Fortunaskolen. Ordensreglerne og skoles værdier er tæt sammenbundne og skal begge bidrage til, at eleverne på Fortunaskolen får det bedst mulige afsæt ind i deres ungdoms- og voksenliv:

  • Vi er alle ansvarlige for, at skolen er et godt lære- og værested.
  • Vi accepterer og passer på hinanden, og respekterer hinandens grænser.
  • Vi lytter, taler pænt til og om hinanden.
  • Vi passer på hinandens og skolens ting.
  • Vi er alle på skolens område hele skoledagen, med mindre andet er aftalt.

Vores skolebestyrelse

Skolebestyrelsen arbejder med den overordnede retning på Fortunaskolen. Se hvem der medlem af bestyrelsen og find deres referater.

Se mere om skolebestyrelsen

Fortunaskolens værdigrundlag

På Fortunaskolen arbejder vi ud fra en række fælles værdier. Vores overordnede vision lyder: "Vi skaber grobund for fremtiden".

Se vores værdigrundlag

Ordblindeindsats

Selv om det er sværere for ordblinde at lære at læse, så kan det lykkes. Det kræver dog en væsentlig større indsats og mere støtte.

Mere om Fortunaskolens støtte til ordblinde