Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Universitetsskolen

Som en af de få skoler i Danmark har Bohrskolen siden januar 2017 været anerkendt som universitetsskole. Vi samarbejder med UC SYD og to andre skoler og kan på den måde tilbyde vores lærerstuderende et helt særligt studieforløb med mere forskning og praksis. 

Lærerstuderende på Bohrskolen

Som universitetsskole modtager Bohrskolen studerende fra læreruddannelsens 3. og 4. studieår. De enkelte studerende er tilknyttet skolen i to sammenhængende studieår og udforsker i fællesskab med lærere og forskere hverdagens fagdidaktiske udfordringer på skolen.

Der er tale om et organiseret forløb, hvor folkeskolelærerne bidrager med stor erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere målrettet undervisning, læreruddannede byder ind med skarp viden om samspillet mellem teori og praksis i folkeskolens undervisning og forskerne understøtter med omfattende empirisk og fagdidaktisk viden.

Talentforløb

De lærerstuderende får mulighed for at deltage i et talentforløb, der på eksamensbeviset giver mulighed for en udmærkelse for særlig høj faglighed.

Fagene i fase 1 af projektet

I første omgang er der fokus på fagene dansk, matematik, naturfag og idræt, men der er en klar ambition om, at formatet løbende udvides.

Læs mere om universitetsskolen på: universitetsskolen.dk

Vores skolebestyrelse

Skolebestyrelsen arbejder med den overordnede retning på Bohrskolen. Se hvem der er med i bestyrelsen og find referater fra møderne.

Se mere om skolebestyrelsen

Internationalt samarbejde

Bohrskolen er som en kreativ og eksperimenterende skole dybt engageret i internationalt samarbejde. Vi er løbende med i forskellige Erasmus+-projekter.

Se mere om vores internationale samarbejde

Særlig støtte til ordblinde

Bohrskolen tilbyder særlig støtte til elever, der har svært ved at læse og stave.

Se mere om vores indsatser