Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Erasmus+

Bohrskolen er som en kreativ og eksperimenterende skole dybt engageret i internationalt samarbejde.

Vi er hele tiden aktive og opsøgende i forhold til evt. nye samarbejder og har hen over en årrække samarbejdet med skoler og andre organisationer på tværs af Europa gennem EU's uddannelsesprogram Erasmus+.

Skolens aktive deltagelse i arbejdet i Erasmus+ regi styrker bl.a. vores nysgerrighed og opmærksomheden på hvad vi gør, der virker og hvor og hvordan vi som skole kan udvikle os yderligere.

Arbejdet bidrager ligeledes til en øget kulturforståelse, tolerance og ikke mindst åbenhed og udsyn i forhold til internationalt samarbejde.

Mere om Erasmus+

Erasmus+ er EU's program til støtte for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport i Europa. Det har et budget på 14,7 mia. euro, som giver over 4 mio. europæere mulighed for at studere, komme i praktik, danne erfaring og arbejde som frivillig i udlandet.

Formålet med Erasmus+ er at bidrage til Europa 2020-strategien for vækst, beskæftigelse, social lighed og inklusion samt målene i EU's strategiramme for samarbejde på uddannelsesområdet, ET2020. Erasmus+ skal også fremme sine partneres bæredygtige udvikling inden for videregående uddannelse og bidrage til at nå målene i EU's ungdomsstrategi.

Programmet fokuserer blandt andet på:

Mindskelse af arbejdsløsheden, særligt blandt de unge
Fremme af voksnes læring, især hvad angår nye færdigheder og færdigheder, som efterspørges på arbejdsmarkedet
Tilskyndelse af de unge til at deltage i det europæiske demokrati
Støtte til innovation, samarbejde og reformer
Mindskelse af antallet af unge, der forlader skolen tidligt
Fremme af samarbejde og mobilitet med EU's partnerlande

Aktuelt er Bohrskolen i 2019 - 2021 aktive partnere i intet mindre end fire Erasmus+ projekter:

Afsluttede Erasmus+ projekter, som Bohrskolen har deltaget i som aktive partnere:

Vores skolebestyrelse

Skolebestyrelsen arbejder med den overordnede retning på Bohrskolen. Se hvem der er med i bestyrelsen og find referater fra møderne.

Se mere om skolebestyrelsen

Internationalt samarbejde

Bohrskolen er som en kreativ og eksperimenterende skole dybt engageret i internationalt samarbejde. Vi er løbende med i forskellige Erasmus+-projekter.

Se mere om vores internationale samarbejde

Særlig støtte til ordblinde

Bohrskolen tilbyder særlig støtte til elever, der har svært ved at læse og stave.

Se mere om vores indsatser