Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Vadehav

På Vadehavsskolen er vi i fuld gang med at skabe fremtidens skole. Vi forsøger hver dag at fremme potentialet i hvert enkelt individ gennem motivation, fællesskaber, fordybelser, traditioner, leg og variation.

Vadehavsskolen er børnenes skole. Her er børnene i centrum for de rammer, vi har skabt for udviklingen af Fremtidens folkeskole i Vadehavsskolens distrikt. Nye projekter, nye samarbejdsformer og ny organisering er blevet til virkelighed på hver af Vadehavsskolens afdelinger.

Scroll ned, og læs om, hvad Vadehavsskolen ifølge skoleleder Anita Kallesøe har taget med sig, siden skolen blev sat fri.

Hvordan er det gået det seneste år?

Hvad er det vigtigste, I har lært i jeres skoledistrikt i frihedens første år?

"Dette første skoleår i frisættelsen har været et lærerigt år for os. Vi har især lært, at inddragende processer giver stort medejerskab og lyst til at medvirke og skabe. Samtidig har vi fundet ud af, at forandringer og nytænkning kalder på nye vaner og meget opmærksomhed fra os alle, da det jo altid er lettere at bruge de kendte strukturer og ganske vanskeligt at lære sig nye vaner i en mange år gammel skolekultur."

Hvad er noget af det vigtigste, I tager med til frihedens andet år?

"Til næste skoleår tager vi mange gode erfaringer med os; hele tema-dage, holddeling, få-lærer-princip, læringskonferencer, åbent hus for forældre (fyraftensarrangementer), øget elevinddragelse, bestyrelsens dialogmøder med lokale ledere og forældreudvalg, nydannede valgfag, to-voksne som ressource i udvalgte fag/timer og videndeling for medarbejdere på tværs af Vadehavsskolen."

Hvad består jeres plan for næste skoleår ellers af?

"Vi har planer om, at vi næste år vil bruge friheden til at fordybe os mere i bl.a. vores indsatser for fællesskaber lokalt og på tværs af vores skoler og fritidstilbud. Vi kommer til at få et særligt fokus på ”Verdens bedste fritid på Vadehav”. Samtidig vil vi sætte rammerne for, at de professionelle også skal kunne sparre og videndele mere om fx specialpædagogisk viden og værktøjer, og vi vil også gerne gøre mere ud af, at forældre oplever at deltage i meningsfulde møder og arrangementer på skolen. Udover det vil vi udarbejde en særlig​ indsats, der hos børn i skoleforløbet sikrer øget bevidstgørelse om job- og erhvervsmuligheder. Der laves en ”læseplan” og inviteres til en ”forældrebank”. Slutteligt ønsker vi at skabe en struktureret indsats, som skal fungere for eleverne i 7.-9. klasse i overgangen fra folkeskole til uddannelse og (arbejds)livet."

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Vadehavsskolen

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Vadehavsskolen og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Vadehavsskolen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen