Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Vadehav

På Vadehavsskolen glæder vi os til at skabe fremtidens skole. Vi drømmer om en skole, hvor potentialet i hvert enkelt individ kommer til syne i kraft af motivation, fællesskaber, fordybelse, traditioner, leg og variation.

Vadehavsskolen er børnenes skole. Skoleåret vil bære præg af, at der er sat fokus på netop det faktum, at børnene er i centrum for de rammer, vi har skabt for udviklingen af Fremtidens folkeskole i Vadehavsskolens distrikt. Nye projekter, nye samarbejdsformer og ny organisering vil blive virkeligheden på hver af Vadehavsskolens afdelinger.

3 konkrete indsatser

Dynamiske fællesskaber

I det kommende skoleår vil eleverne opleve færre skift i voksne da det i højere grad bliver de samme voksne, der er tilknyttet et hold, en gruppe og en årgang. Der vil af og til også være to voksne til en gruppe. Dette vil sikre, at børnene har trygge rammer og at de voksne har indgående kendskab til børnegruppen. De voksne vil i tæt samarbejde organisere en hverdag, hvor børnene får undervisning i et læringsfællesskab, som passer til aktiviteten og understøtter udviklingen både på læringsudbytte og trivsel.

Leg, læring og kreativitet

Der er mange aktiviteter, der fører til læring og udvikling for børn. Vi er optaget af at inddrage forskellige elementer i undervisningen, som både igangsætter nysgerrighed og udfordrer børnenes kompetencer på måder, som kombinerer den måde vi kender undervisningen i forvejen med andre typer af aktiviteter. Fx udeskole, projektarbejde, ture ud af huset, åben skole mv.

Inddragelse

Fremtidens folkeskole på Vadehavsskolen vil bygge på et involverende element. Det gælder for de dygtige medarbejdere, vi har på skolerne, at de er med til at sætte præg på udviklingen. Men det gælder i høj grad også for børnene på skolerne, som vi vil lytte til og bede være med til at forme skolen. Og sidst med ikke mindst vil vi gøre en stor indsats for, at skolens forældre bliver inviteret til arrangementer og samarbejde med skolen om børnenes skole.

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Vadehavsskolen

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Vadehavsskolen og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Vadehavsskolen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen