Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Aura

På Auraskolen nyder vi at være frontløbere på at skabe fremtidens skole, og fællesskab er en af vores kerneværdier i det kontinuerligt spændende arbejde med at gentænke vores skole.

På fremtidens Auraskolen møder de voksne børnene og de unge mennesker der, hvor de er, så de kan lære at mestre deres eget liv under hensyntagen til de muligheder og udfordringer, de har. Vi gør derfor meget ud af at skabe et værdifuldt fællesskab for netop at understøtte den enkelte til både at forblive motiveret og nysgerrig.

Scroll videre, og se skoleleder Lene Aagaard Brandts svar på, hvordan det er gået Auraskolen, siden den blev sat fri.

Hvordan er det gået det seneste år?

Hvad er det vigtigste, I har lært i jeres skoledistrikt i frihedens første år?

"Fællesnævneren for alle elever på Auraskolen har vist sig at være den afkortede skoledag. Når vi evaluerer med eleverne og de ansatte, peger begge parter på, at den afkortede skoledag har haft en væsentlig positiv indvirkning på elevernes skoleglæde og motivation. Udover det har de ansatte på Auraskolen også i høj grad fået vide rammer til at planlægge den skoledag, de mente, der var bedst for den gruppe elever, som de har har ansvar for. De har tilmed haft stor arbejdsglæde og høj motivation som følge af den store medbestemmelse ved planlægningen af skoleåret."

Hvad er noget af det vigtigste, I tager med til frihedens andet år?

"Fordi den afkortede skoledag viste sig at være en succes, korter vi i det kommende skoleår fortsat skoledagen for eleverne og lader i høj grad medarbejderne have indflydelse på planlægningen af deres eget arbejde."

Hvad består jeres plan for næste skoleår ellers af?

"I det kommende skoleår bliver det en fællesnævner for eleverne i vores udskolingsafdelinger, at deres skoledag forlænges. Vi har erfaret, at prøverne fortsat er de samme, som de var før frikommuneforsøget. Derfor er der fortsat travlt i udskolingen for, at alle bliver klar til at gå til prøverne. Udover det indfører vi på en afdeling også et trivselsbånd i indskolingen. Trivselsbåndet skal bruges til forskellige trivselsfremmende aktiviteter."

Flex og ud-af-rammen på Sønderrisskolen

Pædagoger og lærere har arbejdet tæt sammen for at skabe to nye fag til 3. klasserne på Sønderrisskolen. Fagene kalder de flex og ud-af-rammen.

Læs mere om de nye fag

Nye fag på skoleskemaet for 7. årgang på Hjerting Skole

Hjerting Skole har lavet en helt ny struktur for 7. årgang. Det betyder bl.a., at der bliver plads til mere kreativitet og samarbejde.

Læs mere om den nye struktur

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Auraskolen

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Auraskolen og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Auraskolen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen