Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Nye fag på skoleskemaet for 7. årgang på Hjerting Skole Aura

På Hjerting Skole Aura skal det være endnu mere motiverende at gå i 7. klasse. Derfor har skolens 7. årgang fået en helt ny undervisningsstruktur. 

Vi skal gøre vores elever parate til en fremtid de, og vi, ikke kender. Der er i højere grad behov for børn og unge, der besidder nogle særlige kompetencer, der gør dem i stand til at navigere i en verden i konstant forandring. Foruden høj faglighed ønsker vi at styrke elevernes kreativitet, samarbejdsevne, kritisk tænkning og deres evne til at kommunikere.

På Hjerting Skole Aura har vi derfor udarbejdet en ny struktur til hele 7. årgang som indeholder:

4 dage med fagopdelt undervisning

Her er der prioriteret både 2lærere og holddeling i henholdsvis dansk, engelsk og matematik. I denne undervisning arbejder vi bl.a. i forløb, der taler sammen med vores tværsdag, så eleverne får en specifik viden, de skal bruge, for at kunne arbejde med deres projekter.

Én ugentlig tværsdag

Her vil forskellige fag inddrages i diverse projekter og ekskursioner. Vi arbejder på tværs af årgangen med vores igangværende projekter. Her oplever eleverne et opbrud i den traditionelle skoledag, men hvor der trækkes tråde til deres faglighed.

Flere større projekter i løbet af året

Her kan bl.a. nævnes at vi pt. arbejder med musical, hvor eleverne træner deres evne til at performe, deres samarbejdsevne og deres kreativitet. Ligeledes har vi et samarbejdsprojekt med Rybners, Polytech og Verdensmålshuset i støbeskeen, hvor eleverne arbejder med reelle problemstillinger stillet af en virksomhed, og herigennem skal samarbejde om at finde på ideer til løsninger.

Ydermere er der få lærere tilknyttet årgangen, og vi arbejder tæt sammen om vores klasser. Eleverne oplever derfor altid at møde kendte voksne, når vi arbejder med projekter og på tværs af klasserne.