Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vejrup Skole Fortuna

På Vejrup Skole Fortuna bliver alle børn set og hørt hver dag, og vi lægger vægt på, at vores skole er et trygt og ordentligt sted at være. Vi er ambitiøse på elevernes trivsel og læring, og både inde og ude har vi fantastiske rammer til et godt skoleliv. 

Vejrup Skole Fortuna ligger i landsbyen Vejrup cirka 10 km. nordøst for Bramming. Vi har omkring 119 elever fordelt på syv klasser. Der er én klasse på hver årgang op til 6. klasse, og når eleverne skal i 7. klasse, flytter de til Gørding Skole Fortuna, som vi har et tæt samarbejde med. SFO’en ligger i forlængelse af skolen, og vores populære klub ligger i sit eget hus ved hallen og er den største i Brammingområdet.

Vi passer på vores skole sammen

På Vejrup Skole Fortuna vil du opleve, at her er rent, velholdt, pænt og roligt. Vi mener, at en skole skal være et rart sted at være – ikke bare socialt, men også for øjne og ører. Derfor pryder elevudstillinger skolens rum, og vi har fokus på ro og orden. Hos os kender alle børn og voksne hinanden, og vi er fælles om at tage ansvar og passe på vores skole. Vi har mange traditioner gennem året og holder af at åbne skolen for elevernes familier og byens borgere.

Ambitiøse på læring og trivsel

Hos os tror vi på, at alle børn gør det rigtige, hvis de kan, og vi bakker konstant eleverne op i at blive så dygtige som muligt. Vi er ambitiøse på trivslen, og det er vigtigt for os, at alle børn bliver set og hørt hver eneste dag. Sådan, tror vi på, at eleverne bliver glade for at gå i skole og motiverede for at lære.  

I indskolingen stiller vi skarpt på alle elevers læse- og skrivekompetencer, og generelt er vi opdaterede på de nyeste trends inden for læring i hele skoleforløbet.

Det er vigtigt for os at have et godt samarbejde med forældrene, og vi prioriterer god og rettidig kommunikation mellem skolen og hjemmet meget højt.

God plads inde og ude

På Vejrup Skole Fortuna har vi god plads både inde og ude. Udendørs har vi fornøjelsen af skov, kunstgræsbane, fodboldbaner, bålplads, naturhytte og flere legepladser i naturlige omgivelser. Det giver os gode muligheder for at skabe en skoledag, hvor eleverne er aktive, kreative og nysgerrige.

Skolen er teknisk veludstyret med smartboards, iPads og personlige elevcomputere til eleverne i 4.-6. klasse.

SFO og klub

På skolen har vi en SFO og en ungdomsklub.

Se mere om vores SFO og klub

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se hvornår dit barn har ferie

Fremtidens folkeskole

Folkeskolen sættes fri

I de kommende tre år sætter Esbjerg Kommune folkeskolen fri. Regeringen har givet vores skoler frie hænder til at gå nye veje. Vi bruger muligheden til at afprøve nye initiativer, der kan gøre vores skoler endnu bedre. 

På den måde er vi med til at sætte retningen for fremtidens folkeskole. 

Skoledistriktet Fortuna

Vejrup Skole er en del af skoledistriktet Fortuna

Den overordnede skoleledelse og skolebestyrelsen er fælles for disse skoler i skoledistriktet Fortuna:

  • Bakkevejens Skole
  • Egekratskolen
  • Gørding
  • Nordre Skole
  • Vejrup Skole