Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Profilklasser og tonede linjer

På Auraskolen har vi en CRAFT-profil, som står for Creating Really Advanced Future Thinkers. Det er denne profil, vi arbejder med på Sønderrisskolen Aura. Hos os skal det være motiverende, vedkommende og udfordrende at gå i skole. Læs mere om vores arbejde med CRAFT-profilen og udvalget af profilklasser i Esbjerg Kommune. 

​Ikke alle elever skal det samme, når de går ud af folkeskolen.

Nogle vil uddanne sig til jobs vi kender i dag andre vil uddanne sig jobs der endnu ikke eksisterer – og andre igen skal skabe deres egne jobs. 

Vi skal derfor gøre vores elever parate til en fremtid, de (og vi) ikke kender. Der er i højere grad behov for børn og unge, der besidder nogle særlige kompetencer, der gør dem i stand til at navigere i en mere kompleks fremtid.

 

Vi arbejder ud fra 21st Century Skills med særligt fokus på de 4 K´er

De 4 K´er fungerer som en paraply for al undervisning på AURAskolen. Vores DNA er præget af høj faglighed, forpligtende fællesskaber og trivsel.

Kreativitet
 - 
at skabe og innovere, være iderig, opfindsom, lære af erfaringer, udvise originalitet.

Kollaboration
at samarbejde, deltage ligeværdigt i processer, have ansvarlighed, være åben.

Kritisk tænkning
at forholde sig til verden, være problemløsende, analysere, evaluere, stille opklarende spørgsmål.

Kommunikation
lytte, udtrykke ideer, bruge forskellige platforme, bruge forskellige udtryk.

CRAFT-profilen

Indskolingen
I indskoling stifter eleverne bekendtskab med CRAFT tankegangen igennem UUV.

Mellemtrinnet
På mellemtrinnet stifter eleverne bekendtskab med CRAFT tankegangen i håndværkdesign fagene.

Udskolingen
I udskolingen stifter eleverne bekendtskab med CRAFT gennem et fag på skemaet.

Fritid
I SFO og klub kan børnene stifte bekendtskab med CRAFT tankegangen gennem leg og kreative projekter.

Profilklasser i Esbjerg Kommune

Særlige muligheder fra 7. klasse i Esbjerg Kommune

Eliteidræt, kultur, eSport og hjælp til ordblinde

Elever med bestemte interesser eller behov kan søge om at blive optaget i en af vores særlige profilklasser.

Klasserne er placeret på forskellige skoler, og du kan sagtens søge om optagelse, selv om du går på en anden skole. Vi tilbyder disse profilklasser:

  • Da Vinci-linjen for dig, der holder af at lære, har let ved det og er ambitiøs
  • Kultur Plus-klasserne for dig, der vil være skarp til enten sociale medier eller forbedre dine evner inden for dansens verden
  • Kulturtalent-klasserne for dig, der elsker at tegne, male, synge, spille eller danse
  • Ordblindeklasserne er for dig, der vil forfølge dine drømme uden at blive begrænset af ordblindhed
  • Sport Plus-klasserne er for dig, der er til E-sport, gymnastik, basketball eller Brasiliansk fodbold
  • Talentidrætsklasserne er for dig, der dyrker eliteidræt

SFO og klub

På Sønderrisskolen Aura har vi en SFO og en klub.

Se mere om vores SFO og klub

Profilklasser og toninger

Sønderrisskolen Aura har bred vifte af linjer at vælge imellem, hvilket er med til at sikre et ”skræddersyet” og fagligt udbytterigt udskolingsforløb for alle elever i 7. - 9. klasse.

Profilklasser og toninger

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se hvornår dit barn har ferie