Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Ordensreglement

Ordensreglementet skal sikre de bedst mulige rammer og miljø for børn og unges trivsel, samt arbejdsmiljø for de ansatte. Alle skal opleve Skolen, SFO og Klub som et rart sted at være.

Mål

Skabe et godt miljø
Skabe et trygt samarbejde mellem alle
Skabe ro, gensidig respekt og fokus
Skabe respekt for hinandens forskelligheder og tale ordentligt til hinanden
Skabe gode vaner for hvordan man behandler andres ting

Regler

Vi viser hensyn
Vi taler respektfuldt og ordentlig til og om hinanden
Vi hjælper hinanden
Vi løser en konflikt fredeligt
Vi accepterer ikke mobning
Vi behandler tingene ordentligt
Vi lytter til hinanden
Vi rydder op efter os selv
Vi efterlader lokaler og toiletter, som vi selv ønsker at benytte dem

De formelle rammer

Ordensreglementet ligger i forlængelse af såvel skolens principper, bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen, øvrige politikker og strategier for området, samt Folkeskoleloven.

Ordensreglementet evalueres i skolebestyrelsen hvert efterår.

Vores skolebestyrelse

Skolebestyrelsen arbejder med den overordnede retning på Urbanskolen. Se hvem der er medlem af bestyrelsen og find deres referater

Se mere om skolebestyrelsen

Urbanskolens værdigrundlag

På Urbanskolen arbejder vi ud fra en række fælles værdier.

Se vores værdigrundlag

Specialundervisning

Specialundervisningscenteret er placeret i forlængelse af Præstegårdsskolen. Centret er en del af Urbanskolen, og her underviser og støtter vi elever med fysiske og psykiske handicaps.

Se mere om vores specialundervisningscenter
'); }