Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Specialundervisningscenter Præstegårdsskolen Urban

Specialundervisningscenter Præstegårdsskolen Urban består af et specialundervisningscenter og en fritidsordning, der begge holder til i en selvstændig bygning ved siden af Præstegårdsskolen. Specialundervisningscenter Præstegårdsskolen Urban er for elever med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

Specialundervisningscenter og fritidsordning

Vores specialundervisningscenter og den tilhørende fritidsordning holder til i en selvstændig bygning ved siden af Præstegårdsskolen Urban i dejlige grønne omgivelser. Adressen er Søndervangen 14-18, 6700 Esbjerg. 

Specialundervisningscenter Præstegårdsskolen Urban har ca. 80 elever fordelt på 10 klasser. Klasserne er inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Centeret er en vigtig del af Præstegårdskolen Urbans mangfoldighed. Børnene mødes på tværs, og flere af centerets elever får den omfattende støtte, de har brug for, så de også kan deltage i undervisning på Præstegårdskolen Urban.

På Specialundervisningscenter Præstegårdsskolen Urban har vi ansat lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Fritidsordningen

Vi kalder vores fritidsordning Center Fritidsordning, som vi forkorter CFO. Fritidsordingen er sammenlignelig med skolens SFO, men vores aktiviteter er tilpasset de børn, der er tilknyttet Specialundervisningscenter Præstegårdsskolen Urban. 

SFO og klub

På Præstegårdsskolen har vi en SFO og en klub.

Se mere om vores SFO og klub

Profilklasser og toninger

Præstegårdsskolen Urban tilbyder Kultur Plus klasser. Læs mere herom og om særlige muligheder fra 7. klasse i Esbjerg Kommune.

Profilklasser og toninger

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se hvornår dit barn har ferie