Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Præstegårdskolen

På Præstegårdsskolen Urban har vi plads til alle, og vi ser mangfoldigheden som en styrke. Vi skaber kvalitet i læring, trivsel og dannelse for alle børn, og de får et særligt blik for kulturens verden. Vores skole ligger i trygge, grønne omgivelser.

Præstegårdsskolen Urban ligger midt i Østerbyen i Esbjerg, og vi har knap 300 elever fordelt på 16 klasser. Der er mellem en og tre klasser på alle årgange. Vi har en SFO på skolen, og fritids- og ungdomsklubben har også sine egne lokaler på skolen. I en selvstændig bygning har vi et specialundervisningscenter for elever med fysiske og psykiske handicaps.

Medskabere af morgendagens samfund

På Præstegårdsskolen Urban er det vores ambition at skabe mest mulig kvalitet i læringen, trivslen og dannelsen for hvert enkelt barn. Vi har det sjovt, mens vi går i skole, og vi har tydelige mål. Vi mener det alvorligt, når vi hver dag arbejder på at uddanne og danne børnene til at være medskabere af morgendagens samfund, kultur og demokrati. Vores værdier er fællesskab, kvalitet, entusiasme og kreativitet, og det er vigtigt for os at styrke børnenes lyst til at lære og troen på deres egne muligheder og potentialer.

Tænke stort og prøve nyt

Hos os er kultur et omdrejningspunkt for elevernes læring og udvikling. Vi er kulturprofilskole, og det betyder, at børnene oplever at tage del i undersøgende og skabende processer i kulturens verden. Vi bruger byens rum og kulturinstitutioner i hverdagen, og vi lægger vægt på at have en kreativ tilgang til undervisningen og skabe plads til fælles kulturoplevelser. På vores skole tør vi tænke stort og prøve nyt.

God plads til alle

Præstegårdsskolen Urban ligger i et område, som bærer præg af både villakvarterer og almene boliger. Hos os er der plads til alle, og vi er begejstrede over skolens mangfoldighed. Vi ser det som en stor styrke, at eleverne møder og lærer af hinanden på tværs af kulturer. Vi lægger også vægt på, at eleverne fra specialundervisningscentret og den almene skole har deres naturlige gang blandt hinanden.

Vi har usædvanligt god plads omkring os, og der er natur og grønne områder lige uden for døren. Derfor er det oplagt for os at flytte en del af undervisningen udenfor. Skolen har gode faciliteter, og blandt andet har vi vores egen lille svømmesal. 

SFO og klub

På Præstegårdsskolen har vi en SFO og en klub.

Se mere om vores SFO og klub

Profilklasser og toninger

Præstegårdsskolen Urban tilbyder Kultur Plus klasser. Læs mere herom og om særlige muligheder fra 7. klasse i Esbjerg Kommune.

Profilklasser og toninger

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se hvornår dit barn har ferie

Fremtidens folkeskole

Folkeskolen sættes fri

I de kommende tre år sætter Esbjerg Kommune folkeskolen fri. Regeringen har givet vores skoler frie hænder til at gå nye veje. Vi bruger muligheden til at afprøve nye initiativer, der kan gøre vores skoler endnu bedre. 

På den måde er vi med til at sætte retningen for fremtidens folkeskole. 

Specialundervisningscenter Urban

Specialundervisning og fritidsordning

På Præstegårdskolen har vi et specialundervisningscenter og en særlig fritidsordning, der hedder Center Fritidsordning (CFO).

Fritidsordning Centeret er for elever med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

Skoledistriktet Urban

Præstegårdsskolen er en del af skoledistriktet Urban

Den overordnede skoleledelse og skolebestyrelsen er fælles for disse tre skoler i Skoledistriktet Urban: 

  • Danmarksgades Skole
  • Præstegårdsskolen
  • Rørkjær Skole

Desuden er der et specialundervisningscenter på Præstegårdsskolen.