Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Til nye forældre

Bistadet er en lille kommunal børnehave med ca. 45 børn i alderen 3-6 år.
Vi har delt børnene op efter alder i de 3 basisgrupper Blomsterbierne, Humlebierne og Skovbierne.

Bistadet er en kommunal børnehave og en del af Darum Børneby, der foruden Bistadet også rummer skole, SFO og et klubtilbud. 

Vi har i børnehaven plads til ca. 45 børn i alderen 3-6 år fordelt i  de 3 basisgrupper

  • Blomsterbierne
  • Humlebierne
  • Skovbierne.

Bistadet tilbyder plads til alle børn i Darum, som er fyldt 3 år. Antallet af indmeldte børn varierer hen over året. Vi har færrest børn i forårsperioden, fordi førskolebørnene starter i SFO i april. 

Udgangspunktet for vores møde med børn og forældre er et positivt menneskesyn. Vi anerkender og respekterer de forudsætninger, som hvert enkelt barn og familie kommer med. Vi ønsker, igennem dialog, at indgå i et tæt samarbejde omkring det enkelte barn for at kunne imødekomme barnets behov.

I Bistadet prioriterer vi uderummet og afvikler mange af vores aktiviteter ude. 4 uger om året flytter vi børnehaven til Kratskellet, hvor børnene får mulighed for an opleve og sanse naturen på tætteste hold.

Praktiske informationer

Information til nye forældre

Find de praktiske informationer om dit barns opstart, aflevering, hentning og meget mere

For nye forældre

Dit barns hverdag

Bliv klogere på vores faste rutiner i hverdagen, og læs om vores forskellige traditioner i løbet af året.

Hverdagen i Bistadet

Vores pædagogik

Vores mål er at skabe den bedste hverdag for dit barn. Vi arbejder meget med relationer og sørger for at alle børn er trygge.

Mere om vores værdier