Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Hvad sker der, når frihedsforsøget løber ud?

I 2024 løber aftalen om frihedsforsøget i bl.a. Esbjerg Kommunes folkeskoler ud, og politikerne på Christiansborg er i gang med at forhandle om, hvad der skal så skal ske. Ministerens umiddelbare melding er, at friheden vil fortsætte.

På Christiansborg har politikerne stor interesse i de kommunale erfaringer med Velfærdsaftalen, som bl.a. har sat folkeskolerne i Esbjerg KFriommune fri. Derfor har borgmester, Jesper Frost Rasmussen, formand for Børn & Skoleudvalget, Diana Mose Olesen, direktør for Børn & Kultur, Rene Nielsen, og næstformand for Det fælles elevråd, Sofie Grøndal Pedersen, for nyligt være til møde med undervisningsminister, Mattias Tesfaye, og aftalekredsen omkring Velfærdsaftalen. Her svarede delegationen fra Esbjerg på spørgsmål og deltog i en debat om, hvilke positive elementer fra forsøget der kan bringes i spil for folkeskolen i hele landet.

”Det var et særdeles positivt og konstruktivt møde, hvor vi fik et vigtigt budskab med hjem fra ministeren. Hans indstilling er, at der er to muligheder for at fortsætte arbejdet med frisættelsen i Holbæk og Esbjerg kommuner. Enten når Folketinget frem til en aftale, som vil gælde for alle landets kommuner fra august 2024, eller også forlænges aftalen for Holbæk og Esbjerg kommuner. Det skal forhandles med Folketingets partier. Tilkendegivelsen var desuden, at udgangspunktet ville være, at de frihedsgrader, som vi kender i dag, vil fortsætte. Han sagde direkte, at hvis han var os, så ville han planlægge efter en fortsættelse,” forklarer René Nielsen.

På landsplan følger politikerne frihedsforsøget tæt, og mulighederne for mere frihed for folkeskolerne bliver drøftet. Til august handler ministerens årlige Sorømøde for skole og uddannelsesfolk om frihedsforsøget.

Fælles notat

Parterne omkring frihedsforsøget har sammen udarbejdet et notat med ønsker og forslag til frisættelse af skolen. Find notatet via linket nedenfor. Find ligeledes et notat vedr. de mest brugte frihedsparagraffer Esbjerg og Holbæk kommune.

Gå til side med formelle aftaler