Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

De formelle aftaler bag fremtidens folkeskole

Esbjerg Kommune er blevet udpeget til at sætte folkeskolen fri. Læs mere om de politiske aftaler og om de overordnede rammer bag aftalen. 

I efteråret 2020 valgte regeringen syv danske kommuner ud til en særlig aftale om at løfte velfærden. I Esbjerg Kommune bliver folkeskolen derfor fri for statslige og kommunale regler fra august 2021, når det nye skoleår starter. Aftalen gælder i de tre kommende skoleår. 

Skoleledernes beskrivelse af processen

Skolederne i Esbjerg Kommunes folkeskoler har sammen med chefgruppen i Børn & Kultur skrevet et dokument, hvor de beskriver, hvordan de vil gå til opgaven i de kommende år. De lægger op til stor gennemsigtighed, tæt samarbejde mellem skole, elever og forældre. 

I procesbeskrivelsen står der blandt andet, at de enkelte skoleledere får råderum til at stå i spidsen for initiativerne på hver deres skole. Det er tanken, at erfaringerne efterfølgende skal bruges til at udvikle folkeskolen generelt. 

Rammen for projektet bliver nærmere beskrevet i de samarbejdsaftaler, som de enkelte skoler skal lave med byrådet en gang om året. Dem kan du finde på siderne for de konkrete skoler.

Læs hele procesbeskrivelsen

Den endelige velfærdsaftale

Regeringen og Esbjerg Kommune er enige om, at der i højere grad er brug for at udnytte det store potentiale, som findes i den offentlige sektor. Ud fra denne enighed er velfærdsaftalen indgået og skolerne sat fri.

Læs den endelige velfærdsaftale

Loven bag det hele

Loven bag velfærdsaftaler på dagtilbuds- og folkeskoleområdet fastslår, at Esbjerg kommune frem til d. 30. september 2024 frisættes fra normale love og regler.

Læs lovgivningen om velfærdsaftalen

Skema over fravigelserne i folkeskoleloven

Skolerne har mulighed for at afvige bestemte regler i folkeskoleloven for at sætte sit eget præg på de kommende skoleår. Få et overblik over hvilke regler skolerne afviger fra. 

Læs fravigelserne fra regler i folkeskoleloven

De kommunale mål og rammer

Esbjerg Kommune har defineret den ramme, vi vil arbejde indenfor. Vores værdier er defineret ud fra vores Børn & Ungepolitik. I aftalen om de kommunale rammer kan du blandt andet læse om, hvad skolerne fortsat skal efterleve i forhold til fx frit skolevalg, profilklasser, elevtal og lokalestørrelser, støtte til udsatte børn, ordblindeindsatser, inklusion og om skolebestyrelsernes rammer. 

Læs de kommunale mål og rammer

Velfærdsaftaler på folkeskoleområdet

Veldfærdsaftalerne på folkeskoleområdet handler om at sætte folkeskolerne fri. Med få hegnspæle, får skolerne mulighed for at skabe fremtidens folkeskole.  

Læs aftalen om velfærdsaftaler på folkeskoleområdet 

Sektorplan for skoleområdet

Sektorplanen blev i januar 2021 revideret i lyset af den nye velfærdsaftale, som skal sætte folkeskolerne fri. Formålet med den nye udgave er at imødekomme det her nye initiativ på folkeskoleområdet, som medbringer en helt anden frihed end tidligere. 

Læs sektorplanen for folkeskoleområdet her

Notat - De mest brugte frihedsparagraffer i Esbjerg og Holbæk kommune

Holbæk og Esbjerg kommune er nu ved at afslutte andet skoleår i frihedens tegn. Sammen er de blevet enige om de mest centrale paragraffer og muligheder i folkeskoleloven, når man ønsker mere frihed til folkeskolen. 

Læs notat fra Esbjerg og Holbæk kommune

Parternes fælles perspektiver på, hvordan folkeskolen bør styres og ledes

KL, Danmarks Lærerforening, BUPL, Skole & Forældre, Danske Skoleelever, Skolelederforeningen og Børne & Kulturchefforeningen har sammen udarbejdet et notat med ønsker og forslag til frisættelse af skolen.

Læs parternes fælles perspektiver her