Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

De formelle aftaler bag fremtidens folkeskole

Esbjerg Kommune er blevet udpeget til at sætte folkeskolen fri. Læs mere om de politiske aftaler og om de overordnede rammer bag aftalen. 

I efteråret 2020 valgte regeringen syv danske kommuner ud til en særlig aftale om at løfte velfærden. I Esbjerg Kommune bliver folkeskolen derfor fri for statslige og kommunale regler fra august 2021, når det nye skoleår starter. Aftalen gælder i de tre kommende skoleår. 

Skoleledernes beskrivelse af processen

Skolederne i Esbjerg Kommunes folkeskoler har sammen med chefgruppen i Børn & Kultur skrevet et dokument, hvor de beskriver, hvordan de vil gå til opgaven i de kommende år. De lægger op til stor gennemsigtighed, tæt samarbejde mellem skole, elever og forældre. 

I procesbeskrivelsen står der blandt andet, at de enkelte skoleledere får råderum til at stå i spidsen for initiativerne på hver deres skole. Det er tanken, at erfaringerne efterfølgende skal bruges til at udvikle folkeskolen generelt. 

Rammen for projektet bliver nærmere beskrevet i de samarbejdsaftaler, som de enkelte skoler skal lave med byrådet en gang om året.
Der er nedsat en Partnergruppe, som skal foretage den overordnede koordinering af forsøget i kommunen. Den består af borgmesteren, formanden for Børn & Kulturudvalget, formanden for Kultur & Fritidsudvalget, kommunaldirektøren og direktøren for Børn & Kultur, Formanden for Esbjerg lærerforening, Fællestillidsmanden for BUPL Esbjerg Kommune samt Områdechefen for Kultur & Skole som tovholder og sekretær.

Derudover skal disse netværk styrke inddragelsen i projektet: 

  • Advisory Board med skoleelever
  • Advisory Board for interessenter
  • Partnerbank på alle de enkelte skoler og afdelinger.
  • Politisk Cafe hvor byråd og øvrige politikere vil deltage i åbne arrangementer
  • Strategisk lederforum

Læs hele procesbeskrivelsen

Overordnet ramme og politiske principper

Esbjerg Kommune har defineret den ramme, vi vil arbejde indenfor. Vores værdier er defineret ud fra vores Børn & Ungepolitik. I aftalen om de kommunale rammer kan du blandt andet læse om, hvad skolerne fortsat skal efterleve i forhold til fx frit skolevalg, profilklasser, elevtal og lokalestørrelser, støtte til udsatte børn, ordblindeindsatser, inklusion og om skolebestyrelsernes rammer. 

Læs om de kommunale rammer

Den politiske aftale

Borgmester Jesper Frost Rasmussen har underskrevet en principaftale med regeringen. Heri findes formuleringen om, at skolerne "sættes fri". 

Læs den politiske principaftale

Sektorplan for skoleområdet

Sektorplanen blev i januar 2021 revideret i lyset af den nye velfærdsaftale, som skal sætte folkeskolerne fri. Formålet med den nye udgave er at imødekomme det her nye initiativ på folkeskoleområdet, som medbringer en helt anden frihed end tidligere. 

Læs sektorplanen for folkeskoleområdet her

Politisk aftale på folkeskoleområdet