Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Fortuna

På Fortunaskolen ligger fremtidens skole højt på prioriteringslisten. Medindflydelse og trivsel er nogle af vores kerneværdier i det spændende arbejde, og vi gør meget ud af at øge motivation og læring for eleverne.

På Fortunaskolen er alt det, vi gør, med udgangspunkt i elevernes trivsel og læring. Vi forsøger altid at øge og styrke elevernes motivation og dannelse ved at sørge for, at alle elever er en del af et fællesskab, hvor de har lyst til både at lære og være. Gennem forskellige læringsmetoder med udgangspunkt i deres hverdag og omverden styrker vi også deres kompetencer, og vi går meget op i, at eleven kan udvikle sig gennem samarbejde med forældrene.

Scroll videre, og find ud af, hvad frisættelsesforsøget ifølge Jan Lagoni har budt på for Fortunaskolen det sidste år.

Hvordan er det gået det seneste år?

Hvad er det vigtigste, I har lært i jeres skoledistrikt i frihedens første år?

"Vi har på Fortunaskolen reduceret skoleugen med et par timer i det ugentlige antal undervisningslektioner. Timerne bruges i stedet til holddeling og til timer, hvor der er to personaler tilstede i undervisningslektionerne. Frihedsforsøget har således været en katalysator for et skoleudviklingsprojekt, som tager udgangspunkt i elevernes motivation, trivsel og måder at lære på. Frisættelsen i sig selv har derfor givet medarbejdere og ledere stor motivation til at gøre en god skole endnu bedre."

Hvad er noget af det vigtigste, I tager med til frihedens andet år?

"Vi har på flere afdelinger arbejdet med en lang pause midt på skoledagen, som skoledagens eneste pause. Det har været en succes, som vi bringer videre i det kommende skoleår. Vi har også arbejdet mere projektorienteret end tidligere, hvilket vi også kommer til at udvikle endnu mere i det kommende skoleår. Det er samtidig vigtigt for Fortunaskolen, at den fortsatte pædagogiske udvikling sker i et tæt samarbejde mellem de pædagogiske ledere og medarbejdere på afdelingsniveau."

Hvad består jeres plan for næste skoleår ellers af?

"I det kommende skoleår vil vi have et skærpet fokus på pædagogiske indsatser for vores udskolingselever. Vi skal være bedre til at motivere og øge trivslen blandt denne elevgruppe. Vi skal inddrage eleverne mere i deres egen udvikling og læring, og vi skal sikre, at de bliver hørt og inddraget. Vi kommer også til at etablere flere læringsaktiviteter uden for det traditionelle klasseværelse, bl.a. i form af udeskole og tværfaglige forløb."

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Fortunaskolen

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Fortunaskolen og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Fortunaskolen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen