Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Fortuna

På Fortunaskolen glæder vi os til at skabe fremtidens skole. Medindflydelse bliver en af vores kerneværdier i det spændende arbejde. Læs mere om vores overordnede mål, og hvad det kommer til at betyde for dit barn på enten Bakkevejens Skole, Egekratskolen, Gørding Skole, Nordre Skole eller Vejrup Skole.

På Fortunaskolen vil vi arbejde målrette på, at alt det vi gør tager udgangspunkt i elevernes trivsel og læring. Det gør vi ved at øge og styrke elevernes motivation og dannelse og ved at sørge for, at alle elever er en del af et fællesskab, hvor de har lyst til at lære og være. Vi vil også styrke elevernes kompetencer gennem forskellige læringsmetoder, med udgangspunkt i elevernes hverdag og omverden. Og endeligt vil vi styrke elevens udvikling gennem samarbejde med forældrene.

3 konkrete indsatser

Kortere skoledage

På Fortunaskolen bruges frihedsforsøget til at lave en lidt kortere skoledage for alle skolens elever. Vi gør det, fordi det har været et ønske fra personale, elever og ikke mindst forældrene, som i vores spørgeskema undersøgelse fra marts, havde et tydeligt ønske om en kortere skoledag. Vi tror på, at en lidt kortere skoledag med flere voksne bliver en bedre skoledag med mere kvalitet.

Elevråd

Elevrådene og elevinddragelsen vil få et løft og et styrket fokus. Elevernes stemme i frihedsforsøget er vigtige parametre, da vi vil øge og styrke elevernes motivation. Eleverne skal have indflydelse på deres skoledag og opleve den demokratiske dannelsesproces, som en naturlig del af deres tid i skolen.

Fritid

En skoledag består ikke kun af undervisning, men også af fritid enten i SFO eller Klub. Den kortere undervisningsdag giver en øget åbningstid i SFO og Klub. Det giver bedre muligheder for aktiviteter ud af huset til bl.a. Myrthuens tilbud, og til et styrket Åben Skole tilbud, hvor SFO, Klub og det lokale foreningsliv, får bedre muligheder for at samarbejde.

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Fortunaskolen

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Fortunaskolen og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Fortunaskolen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen