Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Fortuna

På Fortunaskolen ligger fremtidens skole højt på prioriteringslisten. Medindflydelse og trivsel er nogle af vores kerneværdier i det spændende arbejde, og vi gør meget ud af at øge motivation og læring for eleverne.

På Fortunaskolen er alt det, vi gør, med udgangspunkt i elevernes trivsel og læring. Vi forsøger altid at øge og styrke elevernes motivation og dannelse ved at sørge for, at alle elever er en del af et fællesskab, hvor de har lyst til både at lære og være. Gennem forskellige læringsmetoder med udgangspunkt i deres hverdag og omverden styrker vi også deres kompetencer, og vi går meget op i, at eleven kan udvikle sig gennem samarbejde med forældrene.

Scroll videre, og find ud af, hvad frihedsforsøget har betydet for mulighederne for at lave god skole og hvad skolen har af planer for frihedens sidste år.

Skolen svarer på, hvad frihedsforsøget har betydet og hvilke planer de har for det sidste år

Hvad har frihedsforsøget betydet for mulighederne for at lave god skole?

"Vi har på Fortunaskolen haft som mål i frihedsforsøget, at skabe en dynamisk skole i bevægelse, hvor vi er ambitiøse og engagerede i dannelsen af det hele menneske og samarbejder om at skabe en skole baseret på motivation og læring. Herudeover har vi taget ansvar for fællesskab og trivsel. 

Vi er kommet et stykke af vejen, men er ikke i mål. Vi har lavet væsentlig ændringer i organiseringen af skoledagen, således organiseringer er med til at skabe rammer for den pædagogiske udvikling. Får frihedsforsøgt var vi låst af en organisering, som var besluttet i forbindelse med implementeringen af skolereformen i august 2014. I frihedsforsøget tilpasser vi organiseringen af skoledagen efter den pædagogiske retning, som vurderes at give den bedste læring for eleverne. Vi har respekt for forskelligheden og arbejder ud fra, at eleverne gør det rigtige, hvis de kan. Alle elever skal blive hele mennesker og så dygtige som muligt. Eleverne skal inddrages i processerne omkring læring og et godt læringsmiljø. Ikke kun elevrådene, men også eleverne helt ud i klasselokalet, i forhold til medinddragelse og i forhold til hvad der motivere den enkelte elev."

Hvilke planer har I for frihedsforsøgets sidste år?

"I det sidste år af frihedsforsøget arbejde vi videre med vores mål for frihedsforsøget. Vi vil dog have et skærpet fokus på elevinddragelse og elevmedbestemmelse. Grunden til dette fokus skal ses i lyset af sammenhæng mellem motivation, inddragelse og medbestemmelse. Vi vil fortsætte med, at give medarbejder frihed til at afprøve nye ideer, således pædagogiskudvikling ikke bremses af unødvendig bureaukrati.  Vi har også i gang sat et systematisk arbejde på klasseniveau, som skal være med til at styrke klassefællesskaberne for eleverne. Vi har valgt lokale forældrebestyrelser på alle vores 5 afdelinger, det har været en stor succes, som vi vil udvikle videre på i det sidste år af frihedsforsøget."

E-sport skaber sammenhold i specialklasser

På Bakkevejens Skole Fortuna har et nyt valgfag skabt stor glæde og sammenhold i skolens specialklasser. Mød Lucas og Kian mens de har Esport og er i fuld gang med spillet Counter-Strike.

Læs om det nye valgfag

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Fortunaskolen

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Fortunaskolen og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Fortunaskolen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen