Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Cosmos

På Cosmosskolen glæder vi os til at skabe fremtidens skole. Fællesskab bliver en af vores kerneværdier i det spændende arbejde med at gentænke vores skole. Læs mere om vores overordnede mål, og hvad det kommer til at betyde for dit barn på enten Bakkeskolen, Boldesager Skole eller Spangsbjergskolen. 

Fremtidens Cosmosskole vil grundlæggende være den samme skole som nu. Vi vil stadig være fyldt med de samme engagerede, ansvarsfulde og kompetente mennesker med ”hjertet på rette sted”. Vi vil stadig have de samme kerneværdier og vi vil stadig have de samme ønsker og ambitioner om at være skole, der danner og udvikler hvert enkelt barn i en kontekst med fællesskaber, nærvær, tydelige rammer og masser af medmenneskelig overskud.

Fremtidens Cosmosskole vil naturligvis også være forskellig fra tidligere. Vi vil selvfølgelig udnytte, at vi nu har forøgede muligheder og dermed flere kræfter til at udvikle os lokalt og til at gøre det, som vi i fællesskab finder bedst for vores elever. Faktisk er vi allerede i gang og efter en, efter omstændighederne, fremragende proces med inddragelse af elever, forældre, skolebestyrelse, pædagoger, lærere og ledelse er de første konkrete tiltag allerede startet.

Fremtidens Cosmosskole er nu, måske mere end nogensinde før, for os det naturlige valg og den bedste skole for alle familier i vores distrikt.

3 konkrete indsatser

Kortere skoledage

Skoledagene vil på alle årgange som udgangspunkt være fra klokken 8 om morgenen til klokken 13 om eftermiddagen indeholdende 4 timers koncentreret læringsmættet undervisning og 1 times frikvarter inkl. spisepause.

Det er der mange årsager til. Først og fremmest fordi kortere skoledage betyder flere voksne omkring eleverne med mulighed for holddannelse, mere direkte kontakt mellem voksen og én eller få elever og klart bedre mulighed for at gennemføre det planlagte. Og dels fordi eleverne bedre kan overskue, gøre sig umage og byde ind med overskud i en kortere skoledag – også når læring og samvær med andre elever kan blive ”lidt bøvlet”.

Fritid og aktiviteter i åben skole efter kl. 13

Som udgangspunkt slutter vores skoledage klokken 13. Men bemærk kun ”som udgangspunkt”. Der vil blive undtagelser. Fx fordi lærerne synes, at det giver mening i forhold til undervisningen, at nogle dage er længere, fordi eleverne i 7. klasse også skal have mulighed for at gå til konfirmationsforberedelse, fordi eleverne i 8. og 9. klasse indimellem skal deltage i Next Step-undervisning på de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner mm. eller fordi elever på mellemtrin og i udskoling sammen med deres forældre vælger at være med til nogle af de mange gode aktiviteter i den åbne skole, som Cosmosskolen i samarbejde med lokalområdets foreninger, klubber, institutioner og uddannelsessteder agter at tilbyde eleverne lige efter kl. 13.

For indskoling og mellemtrin betyder de kortere skoledage også, at SFO og fritidsklub starter allerede klokken 13. Det er mega godt, fordi den længere åbningstid i SFO fra klokken 13 til klokken 17 giver mere tid og bedre mulighed for at fordybe sig og lave noget spændende.

Nærhed, tryghed og styrket samarbejde mellem skole og forældre

Cosmosskolen har længe ønsket at opprioritere møder mellem mennesker og samarbejdet mellem skole og hjem. Det er enormt vigtigt, at eleverne i deres dagligdag oplever tryghed og gode relationer til kendte voksne. Det er vores erfaring, at det oftest sker, når de samme børn og voksne er meget sammen og derfor har vi besluttet at planlægge skoleåret, så så få forskellige lærere og pædagoger som muligt, er sammen om en mindre gruppe elever fx en klasse, en årgang e. lign.

Cosmos Skolen vil have mindre skriftlig evaluering mellem hjem og skole og i stedet mindst 5 invitationer årligt til alle forældre om at komme til arrangementer på skolen. Det kan fx være til én eller anden form for skole-/hjemsamtaler, forældremøder og/eller forældrearrangementer på klasse-/årgang-/fase-/skoleniveau.

Lektiecafé for fagligt stærke elver på Bakkeskolen Cosmos

På Bakkeskolen Cosmos har friheden givet mulighed for at prøve kræfter med en lektiecafé for de fagligt stærke elever.

Læs om initiativet

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Cosmosskolen

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Cosmosskolen og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Cosmosskolen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen