Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Cosmos

På Cosmosskolen vægter vi fremtidens skole meget højt. Fællesskab er altid en af vores kerneværdier i det spændende arbejde med at gentænke vores skole. Læs videre, og find ud af, hvilken betydning det første år i frihedens navn har haft på enten Bakkeskolen, Boldesager Skole eller Spangsbjergskolen. 

Fremtidens Cosmosskole er grundlæggende den samme skole som før. Vi er stadig fyldt med de samme engagerede, ansvarsfulde og kompetente mennesker med ”hjertet på rette sted”. Vi har stadig de samme kerneværdier, og vi har stadig de samme ønsker og ambitioner om at være en skole, der danner og udvikler hvert enkelt barn i en kontekst med fællesskaber, nærvær, tydelige rammer og masser af medmenneskelig overskud.

Fremtidens Cosmosskole er naturligvis også forskellig fra tidligere. Vi udnytter nu, at vi har forøgede muligheder og dermed flere kræfter til at udvikle os lokalt og til at gøre det, som vi i fællesskab finder bedst for vores elever. Vi inddrager fx altid elever, forældre, skolebestyrelse, pædagoger, lærere og ledelse i beslutningsprocesserne, og det giver bestemt pote.

Fremtidens Cosmosskole er nu, måske mere end nogensinde før, for os det naturlige valg og den bedste skole for alle familier i vores distrikt. Scroll videre, og find ud af, hvad skoleleder Morten Andersen fortæller om Cosmosskolens første år i frisættelsen.

Hvordan er det gået det seneste år?

Hvad er det vigtigste, I har lært i jeres skoledistrikt i frihedens første år?

"I frihedsforsøgets første år har vi i høj grad oplevet de mange positive effekter af det øgede antal to-voksen-timer i klasserne. Skolens lærere og pædagoger har udforsket, hvordan de i fællesskab øger effektiviteten i undervisningen, og det er der kommet rigtig meget læring ud af for både elever, lærere og pædagoger. Vi ser frem til at bygge videre på det i frihedsforsøgets andet år."

Hvad er noget af det vigtigste, I tager med til frihedens andet år?

"Cosmosskolens initiativer i frihedsforsøget er taget for at fremme positive møder mellem mennesker, for at skabe mellemmenneskeligt overskud samt for at give alle en god, tryg og lærerig hverdag på skolen. De primære initiativer i skolens frihedsforsøg har været kortere skoledage, flere timer med to voksne i klasserne, få fagprofessionelle voksne omkring de enkelte klasser med mange timer i de enkelte klasser samt øget forældresamarbejde. Vi kan i skolens evalueringer af frihedsforsøgets første år se, at de intitiativer evalueres meget positivt af den overvejde del af både lærere, pædagoger, elever og forældre. Så det er bestemt en succes, som vi vil tage med ind i næste år."

Hvad består jeres plan for næste skoleår ellers af?

"Der har været masser af energi og engagement i arbejdet med Cosmosskolens frihedsforsøg. Det betyder, at lærere, pædagoger, elever og forældre i deres diskussioner omkring frihedsforsøget i høj grad diskuterer ind i netop den virkelighed og de realiteter, der er gældende på deres del af Cosmosskolen.

Af respekt for dette lokale engagement vil der komme lokale justeringer ift. de primære initiativer. Det betyder, at vægtning og organisering af de primære initiativer i skolens frihedsforsøg i højere grad vil blive tilpasset de lokale forhold."

Lektiecafé for fagligt stærke elver på Bakkeskolen Cosmos

På Bakkeskolen Cosmos har friheden givet mulighed for at prøve kræfter med en lektiecafé for de fagligt stærke elever.

Læs om initiativet

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Cosmosskolen

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Cosmosskolen og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Cosmosskolen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen