Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Cosmos

På Cosmosskolen vægter vi fremtidens skole meget højt. Fællesskab er altid en af vores kerneværdier i det spændende arbejde med at gentænke vores skole. Læs videre, og find ud af, hvad frihedsforsøget har betydet på Cosmosskolen og hvad de har af planer i frihedsforsøgets sidste år. 

Fremtidens Cosmosskole er grundlæggende den samme skole som før. Vi er stadig fyldt med de samme engagerede, ansvarsfulde og kompetente mennesker med ”hjertet på rette sted”. Vi har stadig de samme kerneværdier, og vi har stadig de samme ønsker og ambitioner om at være en skole, der danner og udvikler hvert enkelt barn i en kontekst med fællesskaber, nærvær, tydelige rammer og masser af medmenneskelig overskud.

Fremtidens Cosmosskole er naturligvis også forskellig fra tidligere. Vi udnytter nu, at vi har forøgede muligheder og dermed flere kræfter til at udvikle os lokalt og til at gøre det, som vi i fællesskab finder bedst for vores elever. Vi inddrager fx altid elever, forældre, skolebestyrelse, pædagoger, lærere og ledelse i beslutningsprocesserne, og det giver bestemt pote.

Fremtidens Cosmosskole er nu, måske mere end nogensinde før, for os det naturlige valg og den bedste skole for alle familier i vores distrikt. Scroll videre, og find ud af, hvad frihedsforsøget har betydet for mulighederne for at lave god skole og hvad skolen har af planer for frihedens sidste år.

Skolen svarer på, hvad frihedsforsøget har betydet og hvilke planer de har for det sidste år

Hvad har frihedsforsøget betydet for mulighederne for at lave god skole?

"Frihedsforsøget har betydet, at vi i vores hverdag arbejder for, at fremme positive møder mellem mennesker, ønsker at skabe mellemmenneskeligt overskud samt at give alle en god, tryg og lærerig hverdag på skolen.

For at opnå dette, så arbejder vi med kortere skoledage, flere timer med to-voksne i klasserne og få fagprofessionelle voksne omkring klassen, således at der er fleksibilitet og overskud til at lave en inspirerende og lærerig skoledag.

Der arbejdes med et øget forældresamarbejde, så forældrene bliver en mere involveret del af skolens virke.

Vi er begyndt at snakke skole på en anden måde. Vi er gået fra, at snakke om rammerne til mere at snakke om, hvad god undervisning er og hvordan vi leverer god undervisning, så vores elever oplever sig motiveret, nysgerrige, engageret og derved opnår læring."

Hvilke planer har I for frihedsforsøgets sidste år?

"Til kommende skoleår vil vi fortsætte med at have fokus på at udvikle og udnytte vores antal to-voksen-timer i klasserne. Skolens lærere og pædagoger vil fortsætte med at udforske, hvordan de i fællesskab øger motivationen for undervisningen til gavn for eleverne.

Der vil yderligere være et større fokus på udsyn ud i det omkringliggende samfund og verden. Dette vil ske igennem flere praktikker på virksomheder og uddannelsesinstitutioner i udskolingen, samarbejde i forbindelse med Erasmus og flere temadage generelt med forskelligt indhold. Dette med sigte på, at vores elever oplever en mere varieret hverdag, hvor læring og motivation er i højsædet."

Lektiecafé for fagligt stærke elver på Bakkeskolen Cosmos

På Bakkeskolen Cosmos har friheden givet mulighed for at prøve kræfter med en lektiecafé for de fagligt stærke elever.

Læs om initiativet

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Cosmosskolen

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Cosmosskolen og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Cosmosskolen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen
'); }