Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Bohr

På Bohrskolen går vi højt op i at skabe fremtidens skole. Læs videre, og find ud af, hvad frihedsforsøget har betydet på Bohrskolen og hvad de har af planer i frihedsforsøgets sidste år.

Læs her på siden for hvad frihedsforsøget har betydet for mulighederne for at lave god skole og hvad Bohr skolen har af planer for frihedens sidste år.

Skolen svarer på, hvad frihedsforsøget har betydet og hvilke planer de har for det sidste år

Hvad har frihedsforsøget betydet for mulighederne for at lave god skole?

"Frihedsforsøget har på mange måder gjort det lettere at lave god skole, men det måske vigtigste er, at der i de sidste to år ikke er skyllet en masse projekter og ændringsforslag ind over skolen, som har skullet implementeres – også selvom de kunne være svære at se en mening med. Nu har vi i to år selv kunnet bestemme, hvad vi synes, er gode løsninger på de udfordringer, vi står med, og hvad der for os er god skole, og det er alt andet lige væsentligt mere motiverende og kvalitetsgivende selv at udtænke løsningerne og realisere dem, end at lovgivere og andre interessenter udefra udstikker løsninger og regler for meget af skolens virke."

Hvilke planer har I for frihedsforsøgets sidste år?

"Da vi for godt to år siden tog fat på planlægningen af frihedsforsøget, Fremtiden Folkeskole, stillede vi alle Bohrskolens forældre, ansatte og elever to spørgsmål: Hvad vil du gerne have, at vi opnår med frisættelsen, og hvad er det vigtigt at bevare også i fremtiden? Det fik vi mere end 2000 besvarelser tilbage på, og ud fra alle disse mange input landede vi 8 pejlemærker, som har udgjort retningen for frihedsforsøget på Bohrskolen. De lyder bredt læringssyn, varieret skoledag, leg, fordybelse, trygge relationer, bevægelse, mod og lyst.

Når lærerne og pædagogerne i det kommende, sidste år af frihedsforsøget laver prøvehandlinger i hverdagen sammen med eleverne, skal disse fortsat tage udgangspunkt i pejlemærkerne, for på den måde sikrer vi, at alle bevæger sig i retning af Fremtidens Folkeskole. Samtidig er pejlemærkerne så tilpas åbne, at der er plads til det råderum og den frihed, den enkelte klasse eller det enkelte barn kalder på.

Der er derfor ingen centrale planer for frihedsforsøgets sidste år på Bohrskolen. Det centrale er fortsat pejlemærkerne – resten afhænger af, hvad der giver mening på den enkelte afdeling og i den enkelte klasse."

Ny skoledag giver ro og sammenhæng på Linje S

På Ådalskolens Linje S har 1. klasse kun få faste fag på skemaet og arbejder ellers med emner og projekter. Den nye skoledag giver bedre mening for børnene – og mindre administrativ spildtid for de voksne.

Læs mere om den nye skoledag

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Bohrskolen

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Bohrskolen og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Bohrskolen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen