Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Bohr

På Bohrskolen glæder vi os til at skabe fremtidens skole. Vi har allerede taget de første valg og har blandt andet besluttet, at vi vil have kortere skoledage. Læs mere om vores overordnede mål, og hvad det kommer til at betyde i hverdagen for dit barn på enten Fourfeldtskolen, Vitaskolen eller Ådalskolen.

På Bohrskolen har vi brugt de sidste måneder op til sommerferien på at blive klar til det første af de i alt tre frisættelsesår, som ligger foran os. Elever, forældre, medarbejdere og ledelse på Bohrskolens tre afdelinger, Fourfeldt, Vita og Ådal, har i samarbejde med hinanden udpeget de nye tiltag, som nu bliver realiseret.

3 konkrete indsatser

Kortere skoledage

På Bohrskolen vil skoledagene blive kortere. 0.-3. klasse skal gå i skole fra kl. 8:00-13:00, 4.-6. klasse fra kl. 8:00-13:30, og 7.-9. klasse fra 8:00-14:00/14:30. De kortere skoledage gør det muligt at give flere to-voksen timer i klasserne, altså timer med to voksne i klassen, hvor de ekstra voksenhænder kan bruges til fx holddeling og andre lærings- og trivselsfremmende aktiviteter.

Færre voksne

Der bliver færre voksne om den enkelte klasse og det enkelte barn, særligt i indskolingen og på mellemtrinnet. Det er veldokumenteret, og coraona-erfaringerne viser det også, at nære relationer mellem vores elever og lærerne/pædagogerne øger trivslen og læringsudbyttet.

Elevråd

Vi opretter mini-elevråd for 0.-3. årgang og ”store” elevråd for 4.-9. årgang. Det er af afgørende betydning, at eleverne bliver inddraget i udformningen af Fremtidens Folkeskole – også vores allermindste elever. Det sikrer vi gennem elevrådene. Derudover opretter vi et Bohr-elevråd, hvor formand og næstformand fra de tre ”store” elevråd sidder med. Bohr-elevrådet kommer til at arbejde tæt sammen med skolebestyrelsen på Bohrskolen.

Ny skoledag giver ro og sammenhæng på Linje S

På Ådalskolens Linje S har 1. klasse kun få faste fag på skemaet og arbejder ellers med emner og projekter. Den nye skoledag giver bedre mening for børnene – og mindre administrativ spildtid for de voksne.

Læs mere om den nye skoledag

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Bohrskolen

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Bohrskolen og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Bohrskolen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen