Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Bohr

På Bohrskolen går vi højt op i at skabe fremtidens skole. Vi har allerede indført kortere skoledage, og vi går altid meget op i at sætte de rigtige rammer for fællesskab og nærvær.

På Bohrskolen brugte vi de sidste måneder op til sidste års sommerferie på at blive klar til det første af de i alt tre frisættelsesår. Elever, forældre, medarbejdere og ledelse på Bohrskolens tre afdelinger, Fourfeldt, Vita og Ådal, udpegede i samarbejde med hinanden nye tiltag, som har vist sig at være særdeles gavnlige for skolens elever.

Scroll videre for at læse skoleleder Ole Lerkes fortælling om alle de gode ting, som  Bohrskolen har erfaret det sidste år.

Hvordan er det gået det seneste år?

Hvad er det vigtigste, I har lært i jeres skoledistrikt i frihedens første år?

"Vi har skabt meningsfulde fællesskaber for alle - også på tværs af alder, årgang og klasser. Vi har fået et rigtig godt undervisnings- og læringsmiljø, hvor vi har gode rammer for at videreudvikle muligheder for flere voksne i klasserne med fokus på nærvær samt kreative, legende og varierende undervisningsformer, som skaber mod og lyst til læring. Udover det har vi skabt trygge relationer mellem eleverne og kendte voksne, hvilket højner elevernes udvikling og trivsel. Og så har vi også formået at udvikle et bredt læringssyn, hvor vi kommer omkring det hele barn ift. det personlige, sociale og faglige."

Hvad er noget af det vigtigste, I tager med til frihedens andet år?

"Der er mange vigtige ting, vi tager med til næste skoleår. Fx tager vi de kortere skoledage med mulighed for flere voksne i klasserne med til næste år, og vi tager også få lærere pr. elev med for at viderebygge tryghed for eleverne og bedre teamsamarbejde for de ansatte. Vi viderefører også de sammensatte og tværfaglige fag, og vi fortsætter samtidig det udvidede skolehjem-samarbejde, hvor kreative samtaler afprøves som fx elevstyrede samtaler og forældrecafé."

Hvad består jeres plan for næste skoleår ellers af?

"Vi vil i det andet år i frisættelsen have fokus på mange ting, bl.a. videreudviklingen af vores to-voksen-timer og flere uger på skemaet, hvor vi lægger den almindelige undervisning ned og arbejder emne- og projektorienteret. Vi vil også udvide vores samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvor de i fællesskab lægger skemaer. Vi vil oven i hatten indføre en tryghedsramme i stedet for ordensregler."

Ny skoledag giver ro og sammenhæng på Linje S

På Ådalskolens Linje S har 1. klasse kun få faste fag på skemaet og arbejder ellers med emner og projekter. Den nye skoledag giver bedre mening for børnene – og mindre administrativ spildtid for de voksne.

Læs mere om den nye skoledag

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Bohrskolen

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Bohrskolen og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Bohrskolen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen