Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Da Vinci Linjen

Med Da Vinci Linjen giver Bohrskolen et tilbud til de elever i 7. - 9. klasse, som ønsker faglige og sociale udfordringer, og som typisk har underpræsteret. Her fokuserer vi på, at også elever med særlige forudsætninger kan have brug for særlige hensyn.

Infomøde om Da Vinci linjen

Den 13. januar 2022 kl. 19.00 - 21.00 holder vi infomøde om Da Vinci Linjen i A-salen på Vitaskolen Bohr. 

Til mødet kan interesserede elever til kommende 7. klasse og deres forældre møde op og blive klogere på Da Vinci linjen. På selve aftenen vil forældre, lærere og elever fortælle og vise, hvordan de oplever livet på Da Vinci linjen.

Der er ingen tilmelding - du møder bare op hvis det har interesse. 

Bliv elev på Da Vinci linjen

Ansøgningsfristen til Da Vinci linjen er fredag, den  21. januar 2022, og du får svar på din ansøgning senest den 28. februar 2022.

Du kan tilmelde dig via linket her på siden. Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive indkaldt til en samtale.

Du og dine forældre skal udfylde ansøgningen i fællesskab. 
Du skal bede din lærer om en udtalelse, som I kan hæfte ved ansøgningen. Du kan også vælge at printe udtalelsen ud og tage den med til samtalen.

Du søger om optagelse via det røde link, som du finder øverst og nedenfor på denne side.

Vores mål med Da Vinci linjen

Vores mål er, at alle, der har gået på Da Vinci Linjen, er klar til at tage en gymnasial ungdomsuddannelse.

Den typiske elev på Da Vinci Linjen

 • har indtil nu underpræsteret
 • er almindeligt eller godt begavet
 • har lyst til at lære, både alene og sammen med andre
 • er interesseret i at arbejde med sine personlige og sociale sider.

Fokuspunkter

Da Vinci Linjen følger folkeskolelovens bestemmelser med hensyn til undervisning, fag, pensum og timetal. Men hos os har vi valgt at opprioritere nogle indsatsområder med vores fokuspunkter.

På Da Vinci Linjen har vi følgende tre fokuspunkter:

1. Studiemiljø

 • Høj faglighed
 • Faglige udfordringer for hver enkelt elev
 • Coach-ordning, hvor der jævnligt gøres status og sættes mål

2. Samarbejde med byens gymnasier

 • Studieforberedende aktiviteter
 • Dage på byens gymnasier og besøg af studerende og lærere derfra

3. Globalisering

 • Morgensamlinger med aktuelle temaer fra ud- og indland
 • Internationale projekter fx udveksling og/eller sprogskoleophold og studieture i udlandet.

Vores forventninger til elev og forældre

Vi forventer, at eleverne på Da Vinci Linjen arbejder målrettet, disciplineret og fokuseret, og at alle bidrager til det sociale fællesskab. Vi forventer, at elevernes forældre indgår i et tæt samarbejde om elevernes studier og er villige til at yde en indsats i forbindelse med aktiviteter, som er givtige og nødvendige for klassen, fx i forbindelse med globaliseringen.
Vi vægter dialogen mellem elev, forældre og skole højt. 

Skoleåret

Skoleåret på Da Vinci Linjen følger de øvrige folkeskoler i Esbjerg Kommune, dog er der i løbet af skoleåret også særlige aktiviteter:

 • Uger med fagdelt undervisning
 • Projektuger
 • Gymnasieudveksling
 • Fagdage
 • Fordybelsesdage
 • Studieture/udveksling i udlandet
 • Mulighed for deltagelse i konkurrencer/kampagner.

Tilmelding og samtale

Man tilmelder sig via linket her på siden. Når vi har modtaget tilmeldingen indkalder vi eleven og forældrene til en samtale med en repræsentant fra Da Vinci Linjen.

Oplysningerne i tilmeldingsskemaet er udgangspunktet for samtalen, der skal afklare, om Da Vinci Linjen er det rigtige valg for eleven. Efter samtalen aftaler elev, forældre og Da Vinci Linjens repræsentant det videre forløb.

Har du spørgsmål?

Der kan være mange spørgsmål i forbindelse med et klasseskift og nye faglige og personlige udfordringer.

Ring til koordinator Jesper Hjuler på tlf. 61 69 67 15 eller skolens kontor tlf. 76 16 59 60 og få svar på eventuelle spørgsmål.

Få indblik i hverdagen på Da Vinci Linjen via facebook eller elevernes egen blog www.eleverne.wordpress.com, scan evt. QR-koden her:

Fakta om Leonardo da Vinci

Da Vinci Linjen er opkaldt efter Leonardo da Vinci (1452–1519), der er kendt som et universalgeni. Han interesserede sig for det naturvidenskabelige, var god til sprog og meget engageret inden for det musiske område.

SFO og klub

På skolen har vi en SFO og en klub. SFO-en er placeret på skolen, klubben ligger i nærheden. Der er tæt samarbejde mellem skole og fritid.

Se mere om vores SFO og klub

Profilklasser og toninger

Vitaskolen har bred vifte af linjer at vælge imellem. Det er fx spændende toninger, Da Vinci Linjen og Talentidrætsklasserne.

Profilklasser og toninger

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se hvornår dit barn har ferie