Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vitaskolen

Som en stor skole har Vitaskolen Bohr fordelen af mange og moderne faciliteter, der bakker op om trivsel og livslang læring. Samtidig har vi fokus på nærvær og tryghed for eleverne. I de ældste klasser kan eleverne fordybe sig i særlige linjer.

Vitaskolen Bohr ligger i bydelen Gjesing i det nordlige Esbjerg. Skolen har 1.035 elever fordelt på 47 klasser. I 0.-6. klasse har vi typisk tre eller fire klasser i hver årgang, og i 7.-9. klasse er der mellem seks og otte klasser i hver årgang, fordi vi her har nogle særlige linjer, der trækker elever til fra andre skoler.

Vi har skole, SFO og klub liggende samlet i ét fælles skolemiljø på Vester Gjesingvej.

Klar til livslang læring

På Vitaskolen Bohr er det allervigtigste for os at give eleverne mod og lyst til læring. Det får de nemlig brug for i hele deres liv. Livslang læring er et vilkår for de kommende generationer, og som skole er det vores opgave at sikre, at eleverne er klar og klædt godt på til at møde fremtiden. Foruden de obligatoriske skolefag står vi på et fundament, der bygger på internationalt udsyn, fællesskab, digital dannelse, kreativitet og eksperimenter. Sådan sætter vi retningen for vores skole.

God plads og mange faciliteter

Som en stor skole har vi mange forskellige faciliteter, der bakker op om inspirerende undervisning og elevernes trivsel i hverdagen. Vi har vores egen svømmehal på skolen, og der er god plads og moderne rammer om skoledagen, samtidig med at nærværet og trygheden er i fokus. Skolen ligger tæt på Nørreskoven og Fovrfeld Bæk, og derfor er det ligetil og oplagt for os at inddrage naturen i undervisningen og livet på skolen.

Plads til fordybelse

På Vitaskolen Bohr får de ældste elever mulighed for at fordybe sig ekstra med udgangspunkt i deres interesser. Vi har nemlig tonede linjer i 7.-9. klasse, og her vælger eleverne en retning, som de gerne vil dyrke og styrke sig selv endnu mere i. Det skaber energi og drivkraft og åbner for nye spændende muligheder i undervisningen. I øjeblikket har vi to linjer – den almene linje og Da Vinci Linjen, som er et tilbud til ambitiøse unge, der holder af at lære.

Det er også på Vitaskolen Bohr, at Esbjerg Kommunes Talentidrætsklasser holder til. Linjen er for unge idrætstalenter, som får mulighed for på samme tid at udvikle sig i deres sportsgren og blive udfordret fagligt.

Køb frokosten i skolecaféen

Åbningstider
Caféen har åbent alle skoledage fra kl. 09.45-10.15 og igen fra kl. 11.45-12.30

Hvordan betaler du?
Du kan betale med  EKskole SmartBetaling-kortet, som skal tankes op hjemmefra.

Husk at tanke kortet op
Læs hvordan via linket nedenfor

SFO og klub

På skolen har vi en SFO og en klub. SFO-en er placeret på skolen, klubben ligger i nærheden. Der er tæt samarbejde mellem skole og fritid.

Se mere om vores SFO og klub

Profilklasser og toninger

Vitaskolen har bred vifte af linjer at vælge imellem. Det er fx spændende toninger, Da Vinci Linjen og Talentidrætsklasserne.

Profilklasser og toninger

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se hvornår dit barn har ferie

Fremtidens folkeskole

Folkeskolen sættes fri

I de kommende tre år sætter Esbjerg Kommune folkeskolen fri. Regeringen har givet vores skoler frie hænder til at gå nye veje. Vi bruger muligheden til at afprøve nye initiativer, der kan gøre vores skoler endnu bedre. 

På den måde er vi med til at sætte retningen for fremtidens folkeskole. 

Skoledistriktet Bohr

Vitaskolen er en del af skoledistriktet Bohr

Den overordnede skoleledelse og skolebestyrelsen er fælles for disse tre skoler i skoledistriktet Bohr:

  • Fourfeldtskolen
  • Vitaskolen
  • Ådalsskolen

Ordblindeindsats, internationale projekter, Erasmus+