Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Profilklasse for ordblinde 6. - 9. klasse

For dig, der sammen med andre ordblinde ønsker at forfølge dine drømme og ønsker, uden at ordblindhed begrænser dig.

I profilklasserne for ordblinde får du:

 • Undervisning, der tager udgangs- punkt i, at alle er ordblinde.
 • Undervisning af engagerede lærere i et trygt og udviklende læringsmiljø.
 • Et stærk fokus på din dannelse, faglige udvikling og uddannelsesparathed.
 • Højst 16 elever i hver klasse.
 • Kontinuerlig træning i læse- og skriveteknologier.
 • Et ungemiljø med fokus på selvværd og fællesskab.
 • Oplæg for dig og dine forældre om ordblindhed

Du skal vælge profilklasserne for ordblinde, hvis du ønsker at:

 • Udvikle dig fagligt sammen med andre unge, der også er ordblinde.
 • Øge glæden ved og motivationen for at gå i skole.
 • Arbejde vedholdende med fagene i skolen.
 • Styrke dit selvværd og forfølge dine drømme uden at lade dig begrænse af din ordblindhed.
 • Blive en del af et stærkt fællesskab.

Forventninger for optagelse

Du kan søge profilklasserne for ordblinde, hvis:

 • Du er konstateret ordblind, og ordblindhed er din primære udfordring.
 • Du vil være en del af et ordblindevenligt ungemiljø.
 • Du er klar til at yde en stor indsats i skoledagen.
 • Du er klar til at yde en stor indsats for et stærkt fællesskab.
Hvis du har brug for mere information, kan du ringe til:

Gitte Thorup, Pædagogisk leder, mobil 20 48 45 42

Pernille Fast, Pædagogisk leder, mobil 21 53 40 04

Mere information om profilklasser for ordblinde

Målet med profilklasserne for ordblinde er at skabe et ordblindevenligt ungemiljø, der understøtter ordblinde elevers læring og trivsel, og som gør dem i stand til at forfølge deres drømme og ønsker, uden at ordblindheden er en begrænsende faktor.

I profilklasserne for ordblinde vil du opleve glæden ved at være en del af et trygt fællesskab med klassekammerater, der alle er udfordret med det skriftsproglige og, ligesom du, ønsker at arbejde målrettet med at udvikle sig fagligt, socialt og personligt.

Du bliver i profilklasserne for ordblinde fortrolig med at anvende IT-hjælpemidler, der kan kompensere for dine ordblindevanskeligheder, og som kan hjælpe dig med at udvikle dine læse- og skrivefærdigheder. Disse IT-hjælpemidler anvendes i videst mulig omfang gennem hele skoledagen, hvilket betyder, at der i alle fag tages højde for dine og dine kammeraters særlige behov.

I profilklasserne for ordblinde arbejdes der med forståelsen af, hvad det vil sige at have udfordringer som ordblind, samt hvordan man kan håndtere disse på en åben og konstruktiv måde. Således styrkes du og dine klasse- kammerater i troen på, at I kan udfolde jeres fulde potentiale og, som alle andre unge, nå jeres mål for uddannelse og job

Undervisningen i profilklasserne for ordblinde varetages af dygtige og engagerede lærere, der har indsigt i både ordblindevanskeligheder og i læse-skriveteknologier, og som brænder for at udvikle alle elever. Lærerne vil jævnligt modtage sparring fra blandt andre Ordblindetræning.dk og Esbjerg Kommunes ordblinderådgivere, således deres viden omkring arbejdet med ordblinde kontinuerligt er opdateret og af bedst mulig kvalitet.

Lærerne vil have høje forventninger til dig, men de ved også, hvilke udfordringer du har, og derfor vil du møde tålmodige og forstående voksne. For dem er du ikke kun ordblind. De vil se ”hele dig” og have fokus på, at du og dine klassekammerater alle er trygge og glade samt føler jer anerkendt og forstået.

Profilklasserne for ordblinde er en integreret del af Spangsbjergskolen Cosmos, hvilket betyder, at eleverne i profilklasserne, som alle skolens andre elever, naturligt deltager i den åbne skole, fællesarrangementer og, hvor det giver mening, i undervisning sammen med andre.

Profilklasserne for ordblinde er ikke et specialtilbud, men er kommunale profilklasser, der følger folkeskoleloven og de mål som undervisningsministeriet har sat, hvorfor eleverne i profilklasserne for ordblinde efter 9. klasse kan gå til samme prøver og få det samme afgangsbevis som efter endt skolegang i almenklasser.

SFO og klub

På skolen har vi en SFO og en klub.

Se mere om vores SFO og klub

Profilklasser og toninger

Spangsbjergskolen Cosmos har en bred vifte af linjer at vælge imellem, hvilket er med til at sikre et ”skræddersyet” og fagligt udbytterigt udskolingsforløb for alle elever i 7. - 9. klasse. Vores profilklasse for ordblinde er et tilbud fra 6. klasse.

Profilklasser og toninger

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se hvornår dit barn har ferie