Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Skads Skole Signatur

På Skads Skole Signatur i Andrup nyder vi godt af at have naturen og et aktivt lokalsamfund tæt på. Vi vægter fagligheden højt og har stolte skoletraditioner. Desuden er vi meget ambitiøse i forhold til elevernes trivsel. Et af vores særlige initiativer er skoleskak.

Skads Skole Signatur ligger i bydelen Andrup umiddelbart øst for Esbjerg. Hos os går elever fra Andrup, Skads og oplandet i skole, og vi har knap 380 elever fordelt på 18 klasser. Der er to klasser på næsten alle årgange. SFO’en ligger sammen med de yngste klasser, så eleverne oplever en naturlig sammenhæng mellem skoletid og SFO. Vores fritids- og ungdomsklub har sine egne rammer i byens kultur- og fritidscenter, Energien.

Ambitiøse på faglighed og trivsel

På Skads Skole Signatur vægter vi fagligheden højt, og vi er ambitiøse på elevernes trivsel. Det er vigtigt for os at skabe spændende, levende og varieret undervisning, så eleverne får de bedste rammer at lære, trives og udvikle sig i. Samtidig tror vi på, at en vigtig vej til succes er et forpligtende, åbent og tillidsfuldt samarbejde med forældrene.

Skak træner hjernen

Som et særligt tiltag arbejder vi med skak i matematiktimerne. Der er nemlig rigtig meget matematik i skak, og eleverne elsker det. Gennem skak rammer vi nogle af de elever, som måske ikke ellers er så glade for matematik, og forskning viser, at skak skaber forbindelser i hjernen, som kan bruges i rigtig mange forskellige sammenhænge. Vi er en del af et samarbejde med Dansk Skoleskak, og vi vil gerne udbrede skak endnu mere på vores skole.

Natur og foreningsliv i undervisningen

Historisk set har der været skole i vores sogn i langt over 200 år, og Skads Skole Signatur bygger derfor videre på mange års stolte skoletraditioner. Vores nuværende skole blev taget i brug i 1960 og er løbende blevet udbygget og renoveret. Skolen ligger trygt og naturskønt i et hyggeligt landsbymiljø med Østskoven lige om hjørnet, og vi er glade for at inddrage naturen i undervisningen. Skolen ligger i et levende lokalmiljø, og vores nærmeste nabo er byens nye kultur- og fritidscenter, Energien. Det giver os et godt fundament for en aktiv skoledag, og vi har også tradition for et tæt og godt samarbejde med det lokale foreningsliv.

SFO og klub

På Skads Skole Signatur har vi en SFO og en klub.

Se mere om vores SFO og klub

Profilklasser og toninger

Skads Skole Signatur tilbyder i øjeblikket ingen særlige linjer for 7. – 9. klasse. Læs mere om mulighederne fra 7. klasse i hele kommunen.

Profilklasser og toninger

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se hvornår dit barn har ferie

Fremtidens folkeskole

Folkeskolen sættes fri

I de kommende tre år sætter Esbjerg Kommune folkeskolen fri. Regeringen har givet vores skoler frie hænder til at gå nye veje. Vi bruger muligheden til at afprøve nye initiativer, der kan gøre vores skoler endnu bedre. 

På den måde er vi med til at sætte retningen for fremtidens folkeskole. 

Skoledistriktet Signatur

Skads Skole er en del af skoledistriktet Signatur

Den overordnede skoleledelse og skolebestyrelsen er fælles for disse tre skoler i skoledistriktet Signatur:

  • Kvaglundskolen
  • Skads Skole
  • Tjæreborg Skole