Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kvaglundskolen Signatur

På Kvaglundskolen Signatur går eleverne i skole på en spændende og engagerende måde. Alle fag kombineres i projekter, og faglighed og trivsel er i højsædet. Vi ser mangfoldighed som en styrke for fællesskabet på vores skole.

Kvaglundskolen Signatur ligger i bydelen Kvaglund i den østlige del af Esbjerg. Vores 274 elever er fordelt på 18 klasser, og der er to klasser på næsten alle årgange. Vores SFO ligger sammen med de yngste klasser, så eleverne oplever en naturlig sammenhæng mellem tiden i skole og SFO. Vores fritids- og ungdomsklub ligger på selve skolen.

Skoledag på ny og spændende måde

På Kvaglundskolen Signatur har vi indrettet skoledagen på en helt ny og spændende måde. Udgangspunktet er LEAPS, som står for læring, engagement, autentiske projekter og science. Alle fag kombineres i projekter, og vi arbejder med relevante og engagerende spørgsmål. Eleverne går igennem en proces, hvor de skal undersøge, samarbejde, udvikle og fremstille, og LEAPS styrker eleverne i at tage initiativ, undre sig og argumentere. Vi mener, at den måde at gå i skole på bakker eleverne op i at udvikle de kompetencer og den tilgang til verden, der er brug for i fremtiden. Vi har rigtig gode resultater med LEAPS – både i forhold til motivation, engagement og faglige resultater.

Fleksible rammer tilpasset skolens behov

Vores skole består af tre blokke. 0.-3. klasse holder til i blok 1, 4. klasse og specialgrupperne går i blok 2, og 5.-9. klasse hører til i blok 3. Klasselokalerne er store og fleksible, fordi skolen er indrettet med flytbare vægge mellem klasserne, så rummene kan indrettes efter vores behov. Det passer perfekt til vores måde at drive skole på.

Hos os er faglighed og trivsel i højsædet, og vores skole har en åben og god atmosfære. Her er plads til at lege, lære og trives.

Mangfoldighed og verden omkring os

Kvaglundskolen Signatur ligger i et område med forskellige typer af boliger, og vi ser mangfoldigheden som en grundsten og styrke i fællesskabet på vores skole. Vi har god plads både inde og ude, og der er natur og grønne områder tæt på. Vi lægger vægt på at inddrage verden omkring os i undervisningen og skolelivet.

LEAPS

Projektbaseret læring

Med undervisningsformen LEAPS fokuserer vi på at skabe meningsfuld og vedkommende undervisning. Vores mål er at styrke elevernes faglige engagement og deres evne til at tænke problemløsende og samarbejde gennem tværfaglige forløb.

SFO og klub

På skolen har vi en SFO og en klub.

Se mere om vores SFO og klub

Profilklasser og toninger

Kvaglundskolen Signatur tilbyder i øjeblikket ingen særlige linjer for 7. – 9. klasse, men alle fag kombineres i projekter. Læs mere om særlige muligheder fra 7. klasse i Esbjerg Kommune.

Profilklasser og toninger

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se hvornår dit barn har ferie

Fremtidens folkeskole

Folkeskolen sættes fri

I de kommende tre år sætter Esbjerg Kommune folkeskolen fri. Regeringen har givet vores skoler frie hænder til at gå nye veje. Vi bruger muligheden til at afprøve nye initiativer, der kan gøre vores skoler endnu bedre. 

På den måde er vi med til at sætte retningen for fremtidens folkeskole. 

Skoledistriktet Signatur

Kvaglundskolen er en del af skoledistriktet Signatur

Den overordnede skoleledelse og skolebestyrelsen er fælles for disse tre skoler i skoledistriktet Signatur: 

  • Kvaglundskolen
  • Skads Skole
  • Tjæreborg Skole