Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tale/høre-centeret på Danmarksgades Skole Urban

Tale-høre-centeret på Danmarksgades Skole Urban er for børn med tale-sprog-og hørevanskeligheder. Tilbuddet er for børn fra førskolealderen til og med 2.klasse. Visitation i forbindelse med skolestart sker i samarbejde mellem daginsitutionen, den ambulante tale-høre-konsulent samt distriktsskolen. Barnet visiteres for et skoleår ad gangen, og der er årlig revisitation. Løbende optag og udslusning er også muligt.

Tale-høre-centeret på Danmarksgades Skole Urban er for børn med svære tale-sprog-og hørevanskeligheder.

Esbjerg kommunes tale-høre-center er placeret på Danmarksgades Skole Urban og er normeret til 16 børn fordelt på 0., 1. og 2. klasse. Der er mulighed for et førskoleforløb pr. 1.4. for de børn, der er visiteret til tale-høre-centerets 0. klasse.

Første indstilling til visitation sker i samarbejde mellem daginsitutionen, den ambulante tale-høre-konsulent samt distriktsskolen. Barnet visiteres af det centrale visitationsudvalg. Undervisningen aftales for et år ad gangen. Der er mulighed for løbende optag og udslusning.

Undervisningen varetages fortrinsvist af uddannede tale/høre-lærere og pædagoger og veksler mellem klasseundervisning tilrettelagt med særligt fokus på sprogudvikling og individuel taleundervisning. Vi følger samtidig folkeskolens læreplaner for de respektive klassetrin.

I 0. klasse arbejdes der bl.a. gennem leg og undervisningsaktiviteter, der udvider børnenes ordforråd og talesprog. Undervisningen tilrettelægges, så der skal bruges mest muligt sprog og udtale. Det tilstræbes at arbejde meget konkret, så der er sammenhæng mellem oplevelser og sprog. 

Fra 1. klasse er der fagdelt undervisning i fx dansk, matematik og engelsk, hvor undervisningen fortsat er tilrettelagt med udgangspunkt i det enkelte barns talesprogsudvikling.