Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tale/høre-centeret på Danmarksgades Skole Urban

Vores specialundervisningscenter på Danmarksgades Skole er for børn med tale-, sprog og hørevanskeligheder i alderen 4 år - 2. klasse.
Børnene skal indstilles af den lokale tale-hørelærer og visiteres af et centralt visitationsudvalg.

Esbjerg Kommunes specialundervisningscenter for børn med tale-, sprog- og hørevanskeligheder er placeret på Danmarksgades Skole Urban.

I tale/høre-klasserne går ca. 40 børn fordelt på:

  • Småbørnsgruppen for 4 - 5-årige børn
  • 0. - 2. klasse

Barnet skal have svære tale-, sprog- eller høre-vanskeligheder for at blive optaget. Barnet indstilles via den lokale tale-/hørelære, og visiteres af et centralt visitationsudvalg.

Undervisningen aftales for et år ad gangen. Men løbende optag og udslusning er også muligt.

Undervisningen varetages fortrinsvist af uddannede tale/høre-lærere og pædagoger og veksler mellem klasseundervisning tilrettelagt med særligt fokus på sprogudvikling og individuel taleundervisning.

I småbørnsgruppen og i 0. klasse arbejdes der bl.a. gennem leg og aktiviteter, både på skolen og uden for skolen, med at udvide børnenes ordforråd og talesprog. Aktiviteterne udvælges, så der skal bruges mest muligt sprog og udtale. Det tilstræbes at arbejde meget konkret, så der er sammenhæng mellem oplevelser og sprog. 

Fra 1. kl. er der fagdelt undervisning i fx dansk, matematik og engelsk, men undervisningen er stadig tilrettelagt med udgangspunkt i tale-sproglige mål.