Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sport Plus klasserne på Bakkeskolen Cosmos

I Sport Plus klasserne får eleverne mulighed for at træne og udvikle deres kompetencer inden for deres sportsgren i kombination med den faglige undervisning. Vi udbyder en E-sport/CS-linje, TeamGym/spring-linje, Brasiliansk Fodbold-linje og Basketball-linje. Læs mere om linjerne her på siden. 

I Sport Plus klasserne får du: 

 • Træning i din specifikke idræt af topkvalificerede trænere i mere end 5 timer om ugen.
 • Undervisning af engagerede lærere i et trygt og udviklende lærings- og ungemiljø.
 • Et stærk fokus på din dannelse, faglige udvikling og uddannelsesparathed.
 • Idrætsundervisning med fokus på at styrke din alsidige idrætslige udvikling.
 • Et ungemiljø med fokus på motivation og dedikation.
 • Oplæg for dig og dine forældre omkring sportspsykologi og basal sportsernæring

Du skal vælge Sport Plus klasserne, hvis du ønsker at:

 • Udvikle dit talent og dine færdigheder indenfor din sport.
 • Udvikle dig fagligt sammen med andre unge, der også er motivererede for at arbejde vedholdende med fagene i skolen.
 • Blive en del af et stærkt fællesskab i skole og fritid, hvor du deler passionen for sport og med andre unge.
 • Øge glæden ved og - motivationen for at gå i skole. 
 • Få mulighed for samspil mellem skolegang og sport.

Forudsætninger for optagelse

Du kan søge Sport Plus klasserne, hvis du er:

 • Klar til at yde en stor indsats og kan magte balancen mellem at være dedikeret sportsudøver og passe din skole. l Klar til at deltage i fysisk træning, som en naturlig del af at være en dedikeret sportsudøver.
 • Topmotiveret for at dyrke din specifikke sport.

Det varierer hvor mange sportsudøvere, der kan optages inden for hver af de specifikke sportsgrene, der indgår i Sport Plus klasserne. Ansøgere til Sport Plus klasserne kan indkaldes til en afklarende samtale inden indskrivning til linjen.

E-sport/CS-linjen

På E-sport/CS-linjen bliver du en del af stærkt fællesskab med andre unge, der deler passionen for CS:GO. Du bliver undervist af engagerede lærere i et trygt og udviklende lærings- og ungemiljø og får derudover 5 timers CS:GO træning i ugen med CS:GO trænere fra Esports holdet Tricked Esport, som driver et af Europas største og bedste eSportstalentudviklings-akademier.

TeamGym/spring-linjen

På TeamGym/spring-linjen bliver du en del af stærkt fællesskab med andre unge, der deler passionen for TeamGym og spring. Du bliver undervist af engagerede lærere i et trygt og udviklende lærings- og ungemiljø og får derudover 5 timers TeamGym/spring træning i ugen med didikerede TeamGym trænere fra Jerne IF Gymnastik.

Brasiliansk fodbold-linjen

På den Brasilianske fodbold-linje bliver du en del af stærkt fællesskab med andre unge, der deler passionen for fodbold. Du bliver undervist af engagerede lærere i et trygt og udviklende lærings- og ungemiljø og får derudover 5 timers fodboldtræning i ugen med dedikerede og højt uddannede brasilianske fodboldtræner Leandro Fioretti.

Basketball-linjen

På Basketball-linjen får du mulighed for at udvikle dig som basketballspiller sammen med andre, der deler samme interesse som dig. På Basketball-linjen modtager spillerne fem timers træning i ugen, som en del af deres almindelige skolegang. Vi lægger stor vægt på passionen for basketball og glæden ved at dyrke sport.

SFO og klub

På skolen har vi en SFO og en klub. Vores SFO holder til på skolen, mens Klub Ringgården har lokaler i bydelshuset Krydset.

Se mere om vores SFO og klub

Profilklasser og toninger

Bakkeskolen Cosmos har bred vifte af linjer at vælge imellem, for alle elever i 7.-9. klasse. Vi kan nævne Sport Plus klasserne og toningen NEXT Step.

Profilklasser og toninger

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se hvornår dit barn har ferie