Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sport Plus klasserne på Bakkeskolen Cosmos

I Sport Plus klasserne får eleverne mulighed for at træne og udvikle deres kompetencer inden for deres sportsgren i kombination med den faglige undervisning.

Skolen udbyder en CS:GO-linje, TeamGym-linje, Brasiliansk Fodbold-linje og FORTNITE-linje.

I Sport Plus klasserne får du: 

 • Træning i din specifikke idræt af topkvalificerede trænere i mere end 5 timer om ugen.
 • Undervisning af engagerede lærere i et trygt og udviklende lærings- og ungemiljø.
 • Et stærk fokus på din dannelse, faglige udvikling og uddannelsesparathed.
 • Idrætsundervisning med fokus på at styrke din alsidige idrætslige udvikling.
 • Et ungemiljø med fokus på motivation og dedikation.
 • Oplæg for dig og dine forældre omkring sportspsykologi og basal sportsernæring

Du skal vælge Sport Plus klasserne, hvis du ønsker at:

 • Udvikle dit talent og dine færdig- heder indenfor TeamGym.
 • Udvikle dig fagligt sammen med andre unge, der også er motivererede for at arbejde vedholdende med fagene i skolen.
 • Blive en del af et stærkt fællesskab i skole og fritid, hvor du deler passionen for sport og med andre unge.
 • Øge glæden ved og - motivationen for at gå i skole. 
 • Få mulighed for samspil mellem skolegang og sport.

Forudsætninger for optagelse

Du kan søge Sport Plus klasserne, hvis du er:

 • Klar til at yde en stor indsats og kan magte balancen mellem at være dedikeret sportsudøver og passe din skole. l Klar til at deltage i fysisk træning, som en naturlig del af at være en dedikeret sportsudøver.
 • Topmotiveret for at dyrke din specifikke sport.

Det varierer hvor mange sportsudøvere, der kan optages inden for hver af de specifikke sportsgrene, der indgår i Sport Plus klasserne. Ansøgere til Sport Plus klasserne kan indkaldes til en afklarende samtale inden indskrivning til linjen.

CS:GO-linjen

For dig, der ønsker at spille CS:GO på et højt niveau og som har en ambition om at blive en del af et CS:GO-hold og spille på konkurrenceniveau

Se mere om CS:GO-linjen

TeamGym-linjen

For dig som elsker gymnastik, og ønsker at få mulighederne for at udvikle dig og træne dine individuelle og tekniske færdigheder i et unikt træningsmiljø.

Se mere om TeamGym-linjen

Brasiliansk fodbold

For dig som ønsker at træne dine individuelle færdigheder og tekniske finesser i et kreativt træningsmiljø

Se mere om Brasiliansk fodbold

FORTNITE-linjen

For dig der ønsker at spille de store Fortniteturneringer, og har ambition om at blive en god holdspiller samt spille på konkurrenceniveau

Se mere om FORTNITE-linjen

SFO og klub

På skolen har vi en SFO og en klub. Vores SFO holder til på skolen, mens Klub Ringgården har lokaler i bydelshuset Krydset.

Se mere om vores SFO og klub

Profilklasser og toninger

Bakkeskolen Cosmos har bred vifte af linjer at vælge imellem, for alle elever i 7.-9. klasse. Vi kan nævne Sport Plus klasserne og toningen NEXT Step.

Profilklasser og toninger

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se hvornår dit barn har ferie