Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Urban

Fremtidens Urbanskole tilbyder høj kvalitet i læring, trivsel og dannelse for det enkelte barn. Skolen er det naturlige valg og den bedste skole for alle familier i distriktet, og den er hver dag fuld af glade og underfundige børn. 

På Urbanskolen er vi stolte af at være en folkeskole og af at vise, hvordan det også kan gøres. Derfor er vi begejstrede for at være med til at skabe Fremtidens Folkeskole. Det seneste år har budt på udfordringer og mange nye tiltag. Vi har brugt de frie rammer til at lave en anderledes og bedre skoledag. Det skal altid være rart og trygt at gå i skole, og vi forsøger hver dag at sørge for, at alle børn får  oplevelser af at lykkes og af at have succes.

Scroll videre, og find ud af, hvad frihedsforsøget har betydet for mulighederne for at lave god skole og hvad skolen har af planer for frihedens sidste år.

Skolen svarer på, hvad frihedsforsøget har betydet og hvilke planer de har for det sidste år

Hvad har frihedsforsøget betydet for mulighederne for at lave god skole?

"Grundlæggende har velfærdsforsøget starten en vital samtale om, hvordan vi laver god skole. Vel at mærke en samtale, der har sit udspring og centrum på skolen og blandt skolens centrale interessenter. At fastholde denne samtale, og at lade udviklingen af skolen tage afsæt i dette, er det vigtigste enkeltstående parameter – og det er en helt afgørende ændring.

Muligheden for at arbejde med afsæt i en kortere skoledag og dermed med flere voksne, er en anden grundlæggende og meget betydningsfuld ændring. Det giver en bedre skoledag, med færre konflikter, bedre fællesskaber og mere koncentreret læring.

Færre voksne, med langt større handlefrihed og beslutningskompetence, omkring klasserne giver mere nærhed og mere fleksibilitet og fremmer indirekte anderledes undervisning, udeskole eller samarbejde med eksterne og dermed en mere varieret skoledag. To voksne i undervisningen giver også oveskud til at eksperimentere med både form og indhold, og der er derfor også et meget væsentligt parameter ift muligheden for at lave god skole.

Endelig er friheden fra fx bestemte timetal eller bestemt indhold virkelig  bruges til at lave specifikke tilbud til børn og unge med særlige behov, som fx i nye konstellationer af fag eller undervisningsforløb."

Hvilke planer har I for frihedsforsøgets sidste år?

"Vi tager først og fremmest alt det vigtigste, vi har lært, med – herunder især vigtigheden af at vi hele tiden forholder os refleksivt til måden, vi laver skole på, og at denne samtale er levende og involverende for alle på skolen.

Vi har fortsat stor lyst til at arbejde med øget nærhed, trivsel og læring.  Indsatserne i det kommende skoleår er dermed primært fortsatte og videreudviklede ift. de første år, men også bestemt af ændringer i skolens opgave, fx det store antal af ukrainske elever, der betyder at meget fokus for nogle lægges herpå. Andre konkrete nye initiativer er fx opløsning af skema og linje/emne orienteret undervisning af elever i udskolingen, flere forskellig forsøg med ændret musikundervisning og fællessamlinger, samt opstart af ny profilklasse.

Vi vil fortsat rykke mere på forældreinddragelse og udviklingen af dialogen mellem skole og hjem, nyt i den forbindelse er fx opstart af forældrecafér. Vi vil fastholde en stor grad af lokal autonomi og samtidig samarbejde og videndele på tværs af skolerne."

Elever på Urbanskolen får mere medbestemmelse

På de tre Urbanskoler har de nye frie rammer været med til at sætte elevdemokratiet i fokus. Skolerne har nemlig erstattet det tidligere elveråd med en børnebestyrelse, som skal have mere indflydelse på skoledagen.

Læs mere om elevdemokrati på Urbanskolen

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og URBANskolen

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem URBANskolen og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan URBANskolen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen