Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Urban

Fremtidens Urbanskole tilbyder høj kvalitet i læring, trivsel og dannelse for det enkelte barn. Skolen er det naturlige valg og den bedste skole for alle familier i distriktet, og den er hver dag fuld af glade og underfundige børn. 

På URBANskolen er vi stolte af at være en folkeskole og af at vise, hvordan det også kan gøres. Derfor er vi begejstrede for at være med til at skabe Fremtidens Folkeskole. Det seneste år har budt på udfordringer og mange nye tiltag. Vi har brugt de frie rammer til at lave en anderledes og bedre skoledag. Det skal altid være rart og trygt at gå i skole, og vi forsøger hver dag at sørge for, at alle børn får  oplevelser af at lykkes og af at have succes.

Scroll videre, og læs om, hvad Urbanskolen ifølge skoleleder Steffen Lawaetz har lært i frisættelsens første år.

Hvordan er det gået det seneste år?

Hvad er det vigtigste, I har lært i jeres skoledistrikt i frihedens første år?

"Vi har lært rigtig mange ting i frihedens første år. Vi har lært at genstarte en grundlæggende og helt vital samtale om, hvordan vi laver god skole. At fastholde denne samtale, at inddrage alle interessenter i den, og at lade udviklingen af skolen tage afsæt i dette er det vigtigste enkeltstående parameter. Så har vi også lært, at den kortere skoledag med flere voksne giver en bedre skoledag med færre konflikter og mere koncentreret læring. Og at når vi lykkes med samarbejde og inddragelse og lokalt forankret udvikling, jamen så stiger engagement og kvalitet.

Vi har også lært, at færre voksne omkring klasserne giver mere nærhed og mere fleksibilitet ift. anderledes undervisning, udeskole eller samarbejde med øvrige og dermed en mere varieret skoledag. To voksne i undervisningen giver også oveskud til at eksperimentere med både form og indhold. Og så opdagede vi, at vores KulturProfil får ny energi, når rammerne bliver mere fleksible. 

Og til sidst lærte vi, at friheden fra fx bestemte timetal kan bruges til at lave specifikke tilbud til børn og unge med særlige behov, fx i vores EUD-klasse."

Hvad er noget af det vigtigste, I tager med til frihedens andet år?

"Vi tager først og fremmest alt det vigtigste, vi har lært, med – herunder især vigtigheden af at vi hele tiden forholder os refleksivt til måden, vi laver skole på. Så vi har stor lyst til at arbejde videre mod nærhed, trivsel og læring. Vi ved også, at vi skal​ rykke mere på forældreinddragelse og udviklingen af dialogen mellem skole og hjem, og at vi skal fastholde stor lokal autonomi og samtidig samarbejde og videndele. Udover det er også vigtigt, at vi har friheden til at afvige fra bestemte timetal, og at vi har mulighed for emnebaseret undervisning, hvor flere fag kan inddrages og kombineres."

Hvad består jeres plan for næste skoleår ellers af?

"Næste år vil vi have et fortsat stort fokus på nærhed, trivsel og læring med kultur som omdrejningspunkt, og vi vil have mere fleksibilitet i skoledagens længde for de store elever. Vi vil også prioritere mere fokus på inddragelse af børn og unge, fx Børneråd i fritid, og så vil vi have mere KulturProfil - fx stort udsmykningsprojekt i samarbejde med kunstnere  på alle afdelinger."

Elever på Urbanskolen får mere medbestemmelse

På de tre Urbanskoler har de nye frie rammer været med til at sætte elevdemokratiet i fokus. Skolerne har nemlig erstattet det tidligere elveråd med en børnebestyrelse, som skal have mere indflydelse på skoledagen.

Læs mere om elevdemokrati på Urbanskolen

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og URBANskolen

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem URBANskolen og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan URBANskolen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen