Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Urban

Fremtidens Urbanskole har høj kvalitet i læring, trivsel og dannelse for det enkelte barn. Skolen er det naturlige valg og den bedste skole for alle familier i distriktet, og den er hver dag fuld af glade og underfundige børn. 

På URBANskolen er vi klar til at tage første skridt ind i Fremtidens Folkeskole. Efter et hektisk år, glæder vi os til at komme i gang med den nye hverdag og de første nye tiltag.

Vi kommer til at bruge de frie rammer til at lave en anderledes og – tror vi på – bedre skoledag. Det skal være rart og trygt at gå i skole, og vi skal sørge for, at alle børn får  oplevelser af at lykkes og at have succes.

Vi er stolte af at være en folkeskole og af at vise, hvordan det også kan gøres.

3 konkrete indsatser

Kortere skoledage

Noget af det vi på URBANskolen bruger friheden til, er lidt kortere skoledage for alle børn i almenklasser. For indskolingen til kl. 13.00. For mellemtrinnet til kl. 13.30. Og for udskolingen til kl.14.00.

Vi gør det fordi, det er én af de ting mange børn, forældre og medarbejdere har peget på i processen. Vi gør det fordi vi er overbeviste om, at vi på den måde kan lave en bedre dag med bedre kvalitet. En dag hvor der er flere voksne pr barn, og hvor timerne med trætte og brugte hoveder er færre. Vi tror på, at det giver bedre betingelser for læring, en mere harmonisk hverdag og bedre trivsel for alle.

Fritid og kultur

En skoledag er for mange ikke kun skole – men også fritid, enten i SFO eller Klub. Og når skoledagen bliver kortere, bliver tiden i fritid længere. Det ser vi som et aktiv og som en mulighed for øget kvalitet.

Fritid er kendetegnet ved en mere lystbetonet tilgang til aktiviteter – men det er samtidigt en vigtig arena for børnenes læring, trivsel og dannelse. Vi vil fx bruge tiden til forløb der sørger for, at alle børn i URBAN’s fritidstilbud stifter bekendtskab med Kulturskolens mange tilbud og muligheder, og til ture og forløb i naturen eller i nærområdet sammen med Myrthue. 

Elevdemokrati

At have en KulturProfil er for os også at prioritere samfund, medindflydelse og demokrati. Derfor er arbejdet med elevdemokrati vigtigt for os, og noget vi gerne vil udvikle på. Der vil være nye elevråd, eller ”børne/unge-bestyrelser” på alle skoler, og de vil blive aktivt involveret i både udvikling, planlægning og læring af de nye tiltag. Både i samarbejde med personale, men også med ledelse og bestyrelse. Vi tror på, at det giver ansvar og entusiasme og en bedre skole.

Elever på Urbanskolen får mere medbestemmelse

På de tre Urbanskoler har de nye frie rammer været med til at sætte elevdemokratiet i fokus. Skolerne har nemlig erstattet det tidligere elveråd med en børnebestyrelse, som skal have mere indflydelse på skoledagen.

Læs mere om elevdemokrati på Urbanskolen

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og URBANskolen

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem URBANskolen og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan URBANskolen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen