Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Signatur

På Signaturskolen tror vi på, at man skal trives for at kunne lære, men i skolen skal man også lære for at kunne trives. Hver dag gør vi meget for at skabe tryghed og gode relationer både elever imellem, men også elever og lærere imellem, og frihedsforsøget har hjulpet os til at komme tættere på målet.

På Signaturskolen nyder vi at skabe en hverdag, hvor rammer og regler fylder mindre. Vi har gennem frihedsforsøget skabt fundamentet for flere individuelle tiltag, og forsøget hjælper os i højere grad til at træffe beslutninger, som tilgodeser eleverne.

Læs med, og find ud af, hvordan frisættelsen ifølge skoleleder Jette Sylvestersen har ændret Signaturskolen.

Hvordan er det gået det seneste år?

Hvad er det vigtigste, I har lært i jeres skoledistrikt i frihedens første år?

"I forbindelse med frihedsforsøgets opstart sidste år gjorde vi på Signaturskolen meget ud af at planlægge med en organisatorisk ramme, der kunne sikre, at de fagprofessionelle kunne træffe beslutninger om hverdagen i overensstemmelse med de behov og ønsker, der løbende er i elevgruppen. Det betyder blandt andet, at det er den samme gruppe voksne, der er sammen med de samme elever hele dagen. På den måde bliver lærere og pædagoger mere fleksible i planlægningen for én børnegruppe, fordi de i mindre grad skal koordinere med andre voksne eller klasser."

Hvad er noget af det vigtigste, I tager med til frihedens andet år?

"Denne måde at organisere os på giver grobund for individuelle tiltag på forskellige årgange. Mange er gået i gang med holddeling, hvor eleverne deles på tværs af årgangen i forskellige grupper, fx efter interesse for et bestemt emne. Der er nogle steder lavet fælles valgfag for hele fasen, hvor tre årgange har undervisning sammen i forskellige hold, ligesom muligheden for at tage eleverne med ud af huset i højere grad benyttes."

Hvad består jeres plan for næste skoleår ellers af?

"Beslutninger træffes i høj grad af det personale, der er tættest på eleverne, og i beslutningsprocessen er det naturligt at diskutere de forskellige muligheder. Frihedsforsøget fungerer på den måde som katalysator for pædagogiske diskussioner og udforskning af muligheder. Dette tager vi helt sikkert med ind i det nye skoleår, hvor vi også vil sætte fokus på at lære af de muligheder, andre allerede har udforsket og fået noget spændende ud af."

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Signaturskolen

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Signaturskolen og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Signaturskolen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen