Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Nu kæmper vi alle sammen

Tilliden mellem skoler, politikere og forvaltning er vokset i det treårige frihedsforsøg, som folkeskolerne i Esbjerg Kommune tager del i, og det har skabt bedre muligheder for, at medarbejdere og ledere kan udvikle den enkelte skole. Sådan lød nogle af konklusionerne, da byrådspolitikere og medarbejdere, ledere og skolebestyrelsesformænd fra skolerne for nyligt var samlet til politisk café.

Formålet til politisk café var at få talt sammen om, hvad frihedsforsøget har betydet for mulighederne for at lave en god skole, og det gav fire repræsentanter fra skolerne deres bud på. Her stod det klart, at frihedsforsøget har ført bedre muligheder for at udvikle den lokale skole med sig, og det er blevet lettere at finde gode lokale løsninger og tiltag. Selv om politikerne fortsat spiller en stor rolle i at skabe gode rammer for skolerne, gør det nemlig en stor forskel, at hverken politikerne på Christiansborg eller i kommunen blander sig direkte i hverdagen. På den måde kan skolerne bedre finde deres egne pædagogiske veje til god undervisning, hvor fagligheden bliver bragt mere i spil.

Tillid handler om relation

Til den politiske café bidrog Lykke Mose med sine foreløbige resultater af forskningen i den ph.d., som følger udviklingen af styring og ledelse i frihedsforsøget i Esbjerg Kommune.Her er udfordringen den meget styrende skolelov fra 2013 med ikke mindre end 3170 færdigheds- og vidensmål. Alt er besluttet i forsøget på at skabe en god skole, hvor eleverne lærer så meget som muligt, men den stramme styring giver den enkelte medarbejder og leder meget lidt indflydelse. I stedet er folkeskolen meget topstyret, og procedurer og kontrol har skabt mistillid.I modsætning til den stramme styring står så frihedsforsøget, hvor politikerne har fjernet så mange regler og rammer som muligt.

Med baggrund i forskningen kunne Lykke Mose berette om styring og ledelse, der bygger på et andet udgangspunkt end den stramme topstyring. Det handler om at arbejde tillidsbaseret, så politikerne har tillid til, at medarbejdere og ledere gør deres bedste for at løse deres opgaver, og omvendt skal der også være tillid fra skolerne til at politikerne.

I interview med politikere og ledere gennem de sidste par år kan Lykke Mose dokumentere en bevægelse, hvor der er flere tegn på tillidsbaseret ledelse af skolerne i Esbjerg. Gennem citater fra sine interviews gav Lykke Mose eksempler på den større tillid, der har udviklet sig gennem arbejdet med frihedsforsøget - blandt andet dette citat:  

”Tidligere var vi mere låst i vores roller og funktioner. Vi har ikke haft den der fælles opgave. Nu kæmper vi alle sammen. Uanset om man er forældre, politiker, eller direktion, så har vi en fælles opgave og det synes jeg, er forplantet blandt os alle. Vi ved, vi skal løse den her opgave bedst muligt, med de midler vi har og det synes jeg, har været rigtig godt. De der klassiske roller de er opløst, vi er ikke dem og os. Vi er vi.”