Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

På Bakkeskolen skaber faste elevsamtaler tillid og tryghed

En gang om måneden – eller oftere – mødes eleverne i Bakkeskolens 9. klasser hver især med deres klasselærer til en god snak, og som en af frihedens gevinster tager en anden lærer sig af undervisningen imens.

”Elevsamtalerne er med til at skubbe til mig, så jeg ikke står stille. Jeg ved, hvad jeg skal forbedre, og hvordan jeg skal arbejde med det. Læreren har mere tid til at snakke med os, uden at hele klassen skal høre det, og elevsamtalerne har hjulpet mig til at blive uddannelsesparat.”

Sådan fortæller Selma fra 9.A på Bakkeskolen om de samtaler, som hun og klassekammeraterne hver især jævnligt har med deres klasselærer, Alisan Ciftci. Her er der plads til en fortrolig snak om, hvordan det hele går. Fagligt og socialt. Sådan er det i begge Bakkeskolens 9. klasser, og imens klasselærer og hver enkelt elev snakker sammen, fortsætter undervisningen for resten af klassen. Det står en anden lærer nemlig for, og det kan lade sig gøre, fordi Bakkeskolen som en del af frihedsforsøget har forkortet skoledagen og i stedet har flere timer med to lærere.

”På den måde har den ene lærer det faglige ansvar, mens den anden har det pædagogiske. Eleverne mister ikke noget, og der er ro til elevsamtalerne, hvor tillid og den gode relation er i fokus. Her får vi en god fornemmelse af, hvad der rører sig for eleverne, så vi hele tiden kan være på forkant med deres faglige og personlige udvikling og samtidig have øje for fællesskabet, hvor der også er meget på spil, når man går i 9. klasse,” forklarer Alisan Ciftci.

 

Ens for alle

Elevsamtalerne foregår enten hver 14. dag eller en gang om måneden alt efter, hvordan lærerne fornemmer behovet. Nogle gange er der nemlig brug for lidt tættere kontakt, og eleverne spørger faktisk selv efter samtalerne. Her ved de, at der er frit lejde til at få talt om det, der ligger dem på sinde, og snakken med læreren bliver afdramatiseret, fordi vilkårene er ens for alle.

Konkret oplever 9. årgangs lærerteam, at indholdet i samtalerne skubber positivt til elevernes udvikling, så længe barren er sat rigtigt for den enkelte. Mens nogle gerne vil skifte 10 ud med 12 på karakterbladet, er det for andre en succes overhovedet at komme i skole. Vigtigst er det, at alle bliver set og hørt og hjulpet fremad sådan, som det passer for dem.

 

Tryghed tager tid

Samtalerne følger en fast skitse, hvor elever og lærer på en skala fra 1 til 5 vurderer det faglige niveau og snakker om, hvordan de kan flytte sig. Den metode avler både selvindsigt og ansvarlighed, og lige så vigtig er den personlige snak, hvor lærerne med tiden har oplevet en større åbenhed og færre barrierer mellem det, der sker i og uden for skolen.

”Eleverne kan godt lide at måle sig på noget konkret, og vi får en god forventningsafstemning af, hvad vi kan regne med fra hinanden. Det har selvfølgelig taget tid at få opbygget trygheden i samtalerne, men set i et forebyggende perspektiv er det en god investering, fordi jeg som lærer altid ved, hvad der er på færde, og hvor jeg har hver enkelt elev,” siger Alisan Ciftci.