Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Esbjerg Ungdomsskole

På Esbjerg Ungdomsskole kommer vi hver dag et skridt tættere på at udbygge den skole, der både forbereder og gør de unge i modtagerklassen og 10. klasserne i Studie 10 parate til at træffe gode valg for deres fremtid.

Et skridt på de unges vej i livet

På Esbjerg Ungdomsskole er det den udvidede modtagerklasse og Studie 10, der ligger under Folkeskoleloven. Det er derfor dem, der er blevet sat fri.

Hos os møder vi de unge der, hvor de hver især er. Med den tilgang bruger vi friheden til at styrke, og vi retter altid et skarpt fokus på de unges udvikling - både fagligt, personligt og socialt. Vi arbejder målrettet på en god overgang til ungdomsuddannelserne, så tiden hos os er et naturligt skridt på de unges vej videre i livet.

Scroll videre, og find ud af, hvad frihedsforsøget har betydet for mulighederne for at lave god skole på Ungdomsskolen, og hvad skolen har af planer for frihedens sidste år.

Skolen svarer på, hvad frihedsforsøget har betydet og hvilke planer de har for det sidste år

Hvad har frihedsforsøget betydet for mulighederne for at lave god skole?

"Frihedsforsøget har været en katalysator for at se på vores 10. klasses tilbud med nye øjne. Med fokus på trivsel, faglighed og elevmedbestemmelse har vi afprøvet forskellige tiltag herunder nye klassetyper, anderledes UPV og prøveformer."

Hvilke planer har I for frihedsforsøgets sidste år?

"I frihedsforsøgets tredje år vil vi arbejde videre med at udvikle vores erhvervsrettede 10. klasse Frem10 bl.a. med øget fokus på indhentning af data på trivsel og faglig udvikling i forsøget på at blive endnu skarpere på hvad der virker.

I vores almene 10. klasse vil vi afprøve en mere praktisk orienteret mundtlig prøve i dansk som en del af et forsøg som Børne- og Undervisningsministeriet står bag. Prøveformen inddrager som noget nyt udarbejdelsen af elevfremstillede produkter, hvor elevernes viden, færdigheder og kompetencer i fagene sættes i spil.

Som en del af trivselsarbejdet vil vi fortsat have fokus på elevmedbestemmelse og vil i det kommende skoleår bevæge os endnu mere i retning af elev-styrede processer i samarbejde med elevrådet. Derudover er arbejdet med socio-emotionel læring nu implementeret i vores 10. klasse med udgangspunkt i materialet Me&We.

Sidst men ikke mindst vil vi kvalificere vores forældresamarbejde yderligere ved at invitere dem ind på skolen til mere uformelle aktiviteter som OSO-udstilling og filmaften. Udover at styrke samarbejdet forældrene imellem vil det også give os en mulighed for at øge fokus på forældrenes ressourcer, så de kan bringes i spil i skole-hjemsamarbejdet."

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Studie 10

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Studie 10 og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Studie 10 skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen