Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Darum Børneby

Nogle af vores vigtigste værdier i Darum Børneby er trivsel og lyst til læring. Hver dag kommer vi et skridt tættere på at skabe en skole, hvor lige netop de værdier danner grobund for barnets udvikling. Fællesskabet er højt prioriteret, og vores vision er at gøre Darum Børneby til det naturlige omdrejningspunkt for hele byen. 

Vi arbejder i Darum Børneby altid ud fra barnets interesser og motivation. Børnene skal opleve en skole, der bruger områdets fantastiske ressourcer, og hvor de møder voksne, der tager udgangspunkt i dem. I Darum Børneby er tryghed, læring og trivsel altså kerneordene.

Scroll ned, og se, hvad Darum Børneby ifølge skoleleder Daniel Lønskov Hald har lært, siden skolen blev sat fri.

Hvordan er det gået det seneste år?

Hvad er det vigtigste, I har lært i jeres skoledistrikt i frihedens første år?

"I Darum Børneby har vores vigtigste erfaring været, at børnene lærer bedre, når fagene snakker sammen, og når de kan se mening med læringen. Børnene har igennem projekter oplevet, hvordan deres interesser er blevet sat i spil i deres hverdag, og de har fundet ud af at lære på nye måder. Dette har haft stor betydning for deres motivation og udvikling."

Hvad er noget af det vigtigste, I tager med til frihedens andet år?

"Darum Børneby fortsætter med den projektbaserede tilgang, hvor der arbejdes på tværs af fasen og børnebyen. Dette gøres for at understøtte fællesskabet i børnebyen og sikre, at der er kendte voksne om børnene. Det skaber både større trivsel og tryghed, og det gør også, at barnets udvikling kan følges tæt."

Hvad består jeres plan for næste skoleår ellers af?

"Planen for næste år er, at børnene bl.a. skal stifte bekendtskab med elevstyrede samtaler. Elevstyrede samtaler er samtaler, hvor børnene fortæller om deres udvikling og læring til deres forældre, og hvor man fejrer, hvilken læringsrejse barnet har været på i det pågældende år."

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Darum Børneby

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Darum Børneby og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Darum Børneby skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen