Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Darum Børneby

Nogle af vores vigtigste værdier i Darum Børneby er trivsel og lyst til læring. Hver dag kommer vi et skridt tættere på at skabe en skole, hvor lige netop de værdier danner grobund for barnets udvikling. Fællesskabet er højt prioriteret, og vores vision er at gøre Darum Børneby til det naturlige omdrejningspunkt for hele byen. 

Vi arbejder i Darum Børneby altid ud fra barnets interesser og motivation. Børnene skal opleve en skole, der bruger områdets fantastiske ressourcer, og hvor de møder voksne, der tager udgangspunkt i dem. I Darum Børneby er tryghed, læring og trivsel altså kerneordene.

Scroll videre, og find ud af, hvad frihedsforsøget har betydet for mulighederne for at lave god skole, og hvad skolen har af planer for frihedens sidste år.

Skolen svarer på, hvad frihedsforsøget har betydet og hvilke planer de har for det sidste år

Hvad har frihedsforsøget betydet for mulighederne for at lave god skole?

”I Darum Børneby har vores vigtigste erfaring været, at børnene lærer bedre, når fagene snakker sammen, og når de kan se mening med læringen. Børnene har igennem projekter oplevet, hvordan deres interesser er blevet sat i spil i deres hverdag, og de har fundet ud af at lære på nye måder. Dette har haft stor betydning for deres motivation og udvikling.

Darum Børneby fortsætter i år tre af frihedsforsøget med den projektbaserede tilgang, hvor der arbejdes på tværs af klasser og årgange i børnebyen. Dette gøres for at understøtte fællesskabet i børnebyen og sikre, at der er kendte voksne om børnene. Det skaber både større trivsel og tryghed, og det gør også, at barnets udvikling kan følges tæt.

I forhold til de to første år af frihedsforsøget, arbejder vi i år med en lidt anden tilpasset model, hvor alle klasser fx om onsdagen har ren projektarbejdsdag. Formålet er her, at skabe større mulighed for arbejde på tværs af klasser og årgange. Derudover har vi placeret et fast ”bånd” i 3. og 4. lektion alle ugens øvrige skoledage, hvor der ligeledes arbejdes projektbaseret, dog mere med udgangspunkt i fagfaglige fag."

Hvilke planer har I for frihedsforsøgets sidste år?

”Planen for frihedsforsøget sidste år er, at børnene og personalet bliver endnu skarpere på arbejdet ind i den projektbaserede tilgang i undervisningen. Derudover ønsker vi at lærerne eksperimentere med skole/hjem samarbejdet via fx en cafémodel med projektpræsentation fra eleverne. Cafétanken videreføre sidste års indsats omkring elevstyrede samtaler, hvor børnene fortæller om deres udvikling og læring til deres forældre, og hvor man fejrer, hvilken læringsrejse barnet har været på i det pågældende år."

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Darum Børneby

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Darum Børneby og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Darum Børneby skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen