Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Darum Børneby

Nogle af vores vigtigste værdier i Darum Børneby er trivsel, lyst til læring og nysgerrighed. Vi vil skabe en skole, hvor de værdier danner grobund for barnets udvikling. Fællesskabet er højt prioriteret, og vi vil gøre Darum Børneby til det naturlige omdrejningspunkt for hele byen. 

Vi har nu slået dørene op til et nyt skoleår, hvor der vil blive arbejdet ud fra barnets interesser og motivation. Børnene skal opleve en skole der bruger områdets fantastiske resurser og hvor man møder voksne der tager udgangspunkt i dem og hvor tryghed, læring og trivsel er kerneord.

3 konkrete indsatser

Projektbaseret læring

I det nye skoleår vil børnene komme til at opleve en hverdag der bærer præg af projektbaseret læring med fokus på at omsætte læring til praksis anvendelighed og hvor fagene spiller sammen. Vi vil arbejde i projekter som altid afsluttes med en udstilling, hvor børnene kan fortælle om deres læring.

En voksen tæt på

Børnene vil komme til at opleve, at en hel indskoling eller et mellemtrin arbejder sammen med fokus på et projekt og hvor alle voksne er kontaktpersoner, således at børnene altid oplever, at der er en voksen tæt på.

fællesskab på tværs af klassetrin

Vi vil udnytte synergien i, at alle Darum Børnebys børn har et tæt fællesskab, da vi har mulighed for tæt samarbejde på tværs af aldersgrupperne. Børnehaven skal være en aktiv medspiller ind i den legende tilgang og børnene skal involveres i forløb og besøge skolen, når det giver mening og ligeledes omvendt. Børnehave og fritid skal deltage i de to udstillingsdage, således at hele Darum Børneby laver noget sammen.

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Darum Børneby

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Darum Børneby og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Darum Børneby skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen