Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Klub Grådybet & STU

Klubtilbuddet er et specialpædagogisk fritidstilbud til børn og unge fra 10-18 år, der modtager deres skoletilbud i et af kommunens specialundervisningscentre. Der er et STU forløb tilknyttet klubben.

Klub Grådyb

Klub Grådybet har åbent alle hverdage fra kl.13-17.

Klubben skaber rammerne for børn og unge, der har behov for særlig støtte, oplever sig som en del af et fritidsfællesskab. Der er fokus på udvikling af sociale færdigheder, samt nærmeste udviklingszone.

Klubben er opdelt i Børne- og Ungegruppe. Begge grupper har aftenåbent 1 dag om ugen, hvor der skabes fællesskab om et måltid.

Om STU 

Der er i tilknytning til klubben et STU forløb, der er et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb. Elever tilknyttet STU, har mulighed for blive indmeldt i klubdelen.

Der kan læses mere om STU her.

Ind- og udmeldelse - takster

Ønsker du at melde dit barn ind i Klub Grådybet & STU, er du velkommen til ringe og høre nærmere om tilbuddet.

Der er visitation til klubben ca. 4 gange om året, samt ved opstået behov.

Indmeldelse i STU varetages af den unges uddannelsesvejleder.

Udmeldelse af tilbuddet sker med en måneds varsel fra udmeldelsesdatoen.