Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Klub Grådybet - Klub og STU

Klub Grådybet er et specialpædagogisk fritidstilbud til børn og unge fra 10 år.

Her går børn og unge, der har vedvarende behov for specialpædagogiske indsatser.

Klub Grådybet har to tilbud – klub og STU

Klubben er et fritidstilbud, hvor børnene kommer, når de har været i skole i et af Esbjerg Kommunes specialundervisningscentre. STU er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, og de unge på STU er også velkommen i klubben i deres fritid. 

I Klub Grådybet bruger vi tid på fysiske aktiviteter, og vi styrker de sociale fællesskaber. Dannelse og læring er i højsædet, og vi arbejder med målene for den enkeltes udvikling. Løbende er vi i dialog med forældrene, så vi sikrer det bedste samarbejde om barnet eller den unge.

Læs mere om klub- og STU-delen herunder

Hverdagen i Klub Grådybet

I ugens løb er der god tid og plads til aktiviteter, udflugter, oplevelser og hygge i klubben.

Omkring kl. 13 kommer de unge, der går på STU eller er i et beskæftigelsestilbud, i klubben, og de STU-elever, der ikke går i klub, gør sig klar til at tage hjem. Kl. ca. 14.15 kommer eleverne, der går i skole i Esbjerg Kommunes specialundervisningscentre, i klubben.

Ugen begynder med et mandagsmøde, hvor vi snakker med børnene og de unge om ugens aktiviteter. Tirsdag og onsdag er der aftenåbent i henholdsvis unge og børnegruppen. Her er der tid til at tage på længere ture, som fx kan gå til Kolding Storcenter, Tirpitz eller Blåvand Zoo. Vi spiser også aftensmad sammen i klubben. Aktiviteterne er tilpasset de forskellige aldersgrupper. Fx tager de unge en gang imellem til disko.

Faciliteter og nærmiljø

Klub Grådybet ligger i et treetagers hus, hvor grupperne er fordelt på etagerne og har fælles garderobe i kælderen. På både 1. og 2. sal har vi køkken, og i stueetagen har vi et veludstyret værksted.

Rundt i klubben har vi skabt små rum, hvor man kan være, hvis man trænger til en pause og lidt ro, og vi har også et fedt gamerrum. Udenfor har vi et dejligt område, hvor vi fx kan spille bold, lave bål eller køre på mooncar.

Klubben har en god beliggenhed i Esbjerg, hvor vi er tæt på centrum, og samtidig har vi grønne områder med boldbaner, Vognsbølparken og Svømmestadion Danmark lige i nærheden. På den måde har vi optimale vilkår for både at bruge tid hjemme i klubben og komme ud af huset.

Vores rammer er ikke optimale for børn og unge med svære fysiske funktionsnedsættelse i bl.a. kørestol, men vi er altid åben for dialog så vi kan tilgodese flest mulige børn og unge, der har behov for et fritids-/STU tilbud.

Forældrerådet

I Klub Grådybet lægger vi stor vægt på at inddrage forældrene, så vi kan skabe et stærkt samarbejde, hvor det også er naturligt for forældrene at bidrage.

Derfor har vi et godt og aktivt forældreråd, der mødes fire gange om året. I forældrerådet sidder der forældre fra både børne- og ungegruppen, lige som den pædagogiske leder og en medarbejder deltager. Forældrerådet bliver orienteret om nye tiltag i klubben, lige som det er her, der bliver planlagt fx spændende foredrag og arrangeret sociale aktiviteter for børnene, de unge og deres familier.

Åbningstider

Klub Grådybets fritidsklub har åbent alle hverdage fra kl. 13.00-17.00. I STU-delen er der åbent alle hverdage fra kl. 07.00-13.30

Visitering

Børn og unge skal visiteres til både klub og STU. Der holdes visitationsmøde 4 gange årligt. For visitation til klubben kontaktes klubben direkte eller visitationen kan foregå via skole eller rådgiver. Visitation til STU foregår via den unges UU-vejleder.

Takster

Taksterne følger Esbjerg Kommunes takster for fritidstilbud. Der kan søges om friplads hos egen rådgiver.