Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fourfeldtskolen Bohr

På Fourfeldtskolen Bohr klæder vi eleverne på til at lære hele livet, og i de ældste klasser kan de fordybe sig i det, de interesserer sig særligt for. Skolen ligger i trygge og grønne omgivelser, og vi drager naturen ind i undervisningen.

Fourfeldtskolen Bohr ligger i bydelen Fovrfeldt i det vestlige Esbjerg. Vi har lidt over 750 elever fordelt på 33 klasser, og der er tre eller fire klasser på alle årgange. Vores SFO ligger sammen med skolen på Nordre Fovrfeldvej, mens klubben tilbyder et mere selvstændigt miljø i sine egne rammer på Søndre Fovrfeldvej.

Klar til livslang læring
På Fourfeldtskolen Bohr er det allervigtigste for os at give eleverne mod og lyst til læring. Det får de nemlig brug for i hele deres liv. Livslang læring er et vilkår for de kommende generationer, og som skole er det vores opgave at sikre, at eleverne er klar og klædt godt på til at møde fremtiden. Foruden de obligatoriske skolefag står vi på et fundament, der bygger på internationalt udsyn, fællesskab, digital dannelse, kreativitet og eksperimenter. Sådan sætter vi retningen for vores skole.

Trygt og inspirerende miljø
Fourfeldtskolen Bohr har et trygt nærmiljø, som bærer præg af hyggelige villaveje og grønne områder. Vi har strand, skov og eng tæt på skolen, og det giver os god mulighed for at inddrage naturen i undervisningen. På skolen har vi indbydende og moderne faciliteter, der danner rammen om et inspirerende miljø for elevernes læring og trivsel i hverdagen.

Plads til fordybelse
På Fourfeldtskolen Bohr får de ældste elever mulighed for at fordybe sig ekstra i fag, som de interesserer sig særligt for. Vi har nemlig tonede linjer i 7.-9. klasse, og her vælger eleverne en retning, som de gerne vil dyrke og styrke sig selv endnu mere i. Det skaber energi og drivkraft og åbner for nye spændende muligheder i undervisningen. 

 

Senere mødetid

Fra skoleåret 24/25 vil Fourfeldtskolen forsøge sig med senere mødetider.

Således vil udskolingen alle dage møde i skolen kl. 9.00.

Skoledagen slutter kl. 14.30

SFO og Klubber

På skolen har vi en SFO og en klub.

Se mere om vores SFO og klub

Profilklasser og toninger

På Fourfeldtskolen Bohr har vi 4 spændende linjer for vores 7. - 8. klasse. Læs mere her.

Profilklasser og toninger

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se hvornår dit barn har ferie

Fremtidens folkeskole

Folkeskolen sættes fri

I de kommende tre år sætter Esbjerg Kommune folkeskolen fri. Regeringen har givet vores skoler frie hænder til at gå nye veje. Vi bruger muligheden til at afprøve nye initiativer, der kan gøre vores skoler endnu bedre. 

På den måde er vi med til at sætte retningen for fremtidens folkeskole. 

Bohrskolen

Fourfeldtskolen er en del af skoledistriktet Bohr

Den overordnede skoleledelse og skolebestyrelsen er fælles for disse tre skoler i skoledistriktet Bohr:

  • Fourfeldtskolen
  • Vitaskolen
  • Ådalsskolen

Ordblindeindsats, internationale projekter, Erasmus+