Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Egekratskolen Fortuna

Egekratskolen Fortuna er en lille skole med plads til tryghed og nærvær, og vi sætter elevernes læring og trivsel i centrum. Vores skole ligger naturskønt, og udeliv er en naturlig del af skoledagen. Også landsbyens fællesskab er en gevinst for skolelivet hos os.

Egekratskolen Fortuna ligger i landsbyen Grimstrup øst for Esbjerg. Vi har 76 elever fordelt på syv klasser. Der er en klasse på hver årgang op til 6. klasse, og når eleverne skal i 7. klasse flytter de på Nordre Skole Fortuna i Bramming. Her kører de til og fra skole med skolebus. Egekratskolen Fortuna har sin egen SFO, som ligger sammen med skolen på Skovbrynet.

Lille skole med tryghed i fokus

Egekratskolen Fortuna er en lille skole, hvor trygheden og nærværet er i fokus, og klassernes størrelser er overskuelige. Børnene kender ofte hinanden fra børnehaven, fritidsaktiviteter og landsbylivet, og derfor er det naturligt at lege sammen på tværs af køn og alder. På vores skole lærer elever, personale og forældre hinanden godt at kende, og skolelivet nyder godt af landsbyens fællesskab.

Ambitiøse på læring og trivsel

Hos os tror vi på, at alle børn gør det rigtige, hvis de kan, og vi bakker eleverne op i at blive så dygtige som muligt. Vi er ambitiøse på trivslen, og det er vores mål, at eleverne er glade for at gå i skole hver dag. Det er nemlig fundamentet for, at de er parate til at lære. Derfor er det vigtigt for os, at eleverne har indflydelse på undervisningen og oplever, at skoledagen er spændende, kreativ og udfordrende.

God plads inde og ude

Egekratskolen Fortuna ligger naturskønt på kanten af en stor skov og er ellers omgivet af marker og byens villaveje. Vi har god plads inde på skolen, og så er vores udearealer noget helt særligt. Vi har fornøjelsen af store legepladser i naturlige omgivelser, multibane, boldbaner og skovhytte, og vi lægger vægt på at inddrage naturen og vores lokalområde i hverdagen og skolelivet, så undervisningen bliver varieret, levende og vedkommende.

SFO

På skolen har vi en SFO

Se mere om vores SFO

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se hvornår dit barn har ferie

Fremtidens folkeskole

Folkeskolen sættes fri

I de kommende tre år sætter Esbjerg Kommune folkeskolen fri. Regeringen har givet vores skoler frie hænder til at gå nye veje. Vi bruger muligheden til at afprøve nye initiativer, der kan gøre vores skoler endnu bedre. 

På den måde er vi med til at sætte retningen for fremtidens folkeskole. 

Skoledistriktet Fortuna

Egekratskolen er en del af skoledistriktet Fortuna

Den overordnede skoleledelse og skolebestyrelsen er fælles for disse skoler i skoledistriktet Fortuna:

  • Bakkevejens Skole
  • Egekratskolen
  • Gørding
  • Nordre Skole
  • Vejrup Skole