Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bryndum Skole

Bryndum Skole Aura ligger trygt i et hyggeligt landsbymiljø med natur lige uden for døren. Vi lægger vægt på høj faglighed og trivsel for eleverne og bakker dem op i at styrke de kompetencer, der bliver brug for i fremtiden. 

Faglighed og fremtidens kompetencer

På Bryndum Skole Aura vægter vi fagligheden højt, og det er vores ambition, at hver enkelt elev får mulighed for at udvikle og udfolde sit potentiale. Samtidig er det afgørende for os, at eleverne trives og er glade for at gå i skole.

Vi arbejder ud fra en særlig profil, som hedder CRAFT. Det står for Creating Really Advanced Future Thinkers, og i praksis betyder det, at vi støtter eleverne i at styrke de kompetencer, der bliver særligt brug for i fremtiden. En del af fundamentet på skolen er derfor at tænke kritisk, være nysgerrig og foretagsom, samarbejde, tage del i fællesskabet og turde begå fejl. Sådan tror vi på, at vi skaber de bedste rammer for elevernes læring, udvikling og trivsel.

Levende undervisning i lokalområdet

Bryndum Skole Aura ligger i et trygt område præget af boliger og et hyggeligt landsbymiljø. Vi har landlige omgivelser tæt på, og derfor er det let for os at drage naturen ind i undervisningen. Vi er så heldige at have gode, kommunale kulturtilbud i nærheden, og vi bruger mulighederne i Jernalderlandsbyen, det økologiske formidlingssted Midtgård og Guldager Naturskole til at gøre undervisningen levende og vedkommende.

Vi har tradition for at arbejde sammen med de mange gode kræfter i vores aktive lokalområde. Det gælder både erhvervslivet og foreningerne, og det giver et ekstra perspektiv til undervisningen. For eksempel har vi gennem en fælles indsats fået bygget en multihal, som er til gavn og glæde for både skolen og lokalsamfundet. 

Respekt og tillid i forældresamarbejdet

For at skabe de bedste betingelser for den enkelte elevs læring og udvikling vægter vi et godt samarbejde med dig som forælder højt. Det er vigtigt for os, at dialogen mellem skolen og hjemmet bærer præg af gensidig respekt og åbenhed, så vi kan kommunikere ærligt og tillidsfuldt om dit barns faglighed og trivsel.

SFO og klub

På Bryndum Skole Aura har vi en SFO og en klub i Tarp

Se mere om vores SFO og klub

Profilklasser og toninger

Bryndum Skole Aura arbejder ud fra Creating Really Advanced Future Thinkers (CRAFT).

Se mere om profilklasser og toninger (CRAFT)

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se hvornår dit barn har ferie

Fremtidens folkeskole

Folkeskolen sættes fri

I de kommende tre år sætter Esbjerg Kommune folkeskolen fri. Regeringen har givet vores skoler frie hænder til at gå nye veje. Vi bruger muligheden til at afprøve nye initiativer, der kan gøre vores skoler endnu bedre. 

På den måde er vi med til at sætte retningen for fremtidens folkeskole. 

Skoledistriktet Aura

Bryndum Skole er en del af skoledistriktet Aura

Den overordnede skoleledelse og skolebestyrelsen er fælles for disse tre skoler i skoledistriktet Aura:

  • Bryndum Skole
  • Hjerting Skole
  • Sønderrisskolen 

Vi har også fælles Ordblindeindsats, internationale projekter, Erasmus+