Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2016-2017

Kerneopgaverne for skolevæsnet i Esbjerg Kommune er at sikre, at alle elever bliver så dygtige, de kan, samt at understøtte målsætningerne i Esbjerg Kommunes Børn- og Ungepolitik og Esbjerg Kommunes Paradigmeskifte 2.0. Paradigmeskifte 2.0 er en forebyggende indsats for udsatte børn og unge, som har fokus på, at skoletilbud altid er en del af indsatsen og det forebyggende arbejde for udsatte børn og unge.

Kerneopgaverne for skolevæsnet i Esbjerg Kommune er at sikre, at alle elever bliver så dygtige, de kan, samt at understøtte målsætningerne i Esbjerg Kommunes Børn- og Ungepolitik og Esbjerg Kommunes Paradigmeskifte 2.0.

Paradigmeskifte 2.0 er en forebyggende indsats for udsatte børn og unge, som har fokus på, at skoletilbud altid er en del af indsatsen og det forebyggende arbejde for udsatte børn og unge.

For at leve op til kerneopgaverne pågår der udviklingsarbejde på flere niveauer. Der er blandt andet iværksat et servicetjek af inklusionsindsatsen i kommunen. Dette servicetjek forventes at resultere i nogle anbefalinger til den fremadrettede tilgang til inklusion – en Esbjergmodel for inklusion.

Anbefalingerne til den fremadrettede tilgang til inklusion forventes at blive politisk behandlet i efteråret 2018, hvorefter det skal vurderes, om der er behov for justeringer af organisering, kompetenceudvikling eller andet, hvis implementeringen af anbefalingerne skal lykkes.

I samme periode udarbejdes og implementeres en IT- og mediestrategi, som skal sikre, at elever, lærere og skoler har de bedste muligheder for at anvende opdaterede IT-løsninger og medier i den pædagogiske praksis.

På baggrund af en evaluering af ledelsesstrukturen på skolerne er der foretaget forskellige justeringer
af ledelsessammensætningen. Den nye ledelsesstruktur sikrer, at der kommer mere ledelse tæt på eleverne.

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der har til formål at understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungerer som grundlag for dialog og kvalitetsudvikling.

Kvalitetsrapporten skal indeholde en beskrivelse af nationale og eventuelt kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet i Esbjerg Kommune og tilhørende resultatmål.

Rapporten indeholder en vurdering af niveauet samt en redegørelse for eventuelt opfølgende initiativer.

Rapporten indeholder resultater på kommunalt niveau samt for hver enkelt skole i bilag 1, hvor datamaterialet er tilgængeligt.

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/2017 er udarbejdet i henhold til gældende bekendtgørelse og er udarbejdet efter Undervisningsministeriets skabelon for Kvalitetsrapport 2.0.

Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Skoleadministrationen og har efterfølgende været til udtalelse i skolebestyrelserne.