Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tour de frihed i folkeskolen

År 1 af skolernes frihed er i gang, og da det nye skoleår var begyndt, mødtes skolerne med politikerne for at fortælle om, hvordan de bruger friheden. 

Det nye skoleår er startet, og skolerne i Esbjerg Kommune er sat fri. Velfærdsaftalen, som statsministeren for første gang satte ord på ved folketingets åbning sidste år, er blevet til virkelighed, og det er tid til at sætte handling bag drømme og ambitioner.

Og hvordan går det så derude? Hvilke nye døre har åbnet sig, og hvad sker der i praksis? Det var på dagsordenen, da elever, lærere, pædagoger og ledere fra skolerne kort efter skoleårets start mødtes med Esbjerg Byråds politikere til en politisk café for at tage temperaturen på friheden.

Energi og gode ideer

At det bobler af energi og gode ideer, stod klart for alle, da skolerne en for en fortalte om et konkret tiltag fra én af deres afdelinger. At skolerne netop er sat fri og kan bruge friheden, som det præcist giver mening hos dem, var lige så tydeligt. Det blev nemlig til en alsidig og spændende rundtur gennem alt fra kortere skoledage, nye skemaer og fag, undervisning på tværs af klasser og årgange, større sammenhæng og færre skift for eleverne, fokus på fællesskaber og elevernes mulighed for selv at være med til at bestemme over deres skoleliv.

År 1 er i gang

På én skole bliver 4. klasserne til en kulturårgang, og alle skal lære at spille et instrument. På en anden bygger de bro mellem skole, fritid og foreningsliv og bruger den kortere skoledag til at give børnene en masse nye tilbud om aktiviteter i SFO og klub. På en tredje skole giver det mening for elevgruppen at skrue ned for timerne i de traditionelle fag og lade dem få succes og selvværd med praktikophold og fælles oplevelser uden for skolen. Et fjerde sted åbner de døre – mellem klasser, ud i verdensarvens natur og til lokalsamfundet omkring skolen.

Alle fortællingerne var enkelte nedslag og eksempler på nogle af de konkrete tiltag, som skolerne har sat i gang. Meget mere sker derude, og endnu mere er på vej. Frihedens år 1 er kun lige gået i gang.