Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fremtidens skole på Esbjerg Ungdomsskole

På Esbjerg Ungdomsskole glæder vi os til at skabe fremtidens skole for den udvidede modtagerklasse og 10. klasserne i Studie 10. Vi drømmer om at bygge videre på en skole, som gør de unge livsduelige og parate til at træffe gode valg for deres fremtid.

Et skridt på de unges vej i livet

På Esbjerg Ungdomsskole er det den udvidede modtagerklasse og Studie 10, der ligger under Folkeskoleloven. Derfor er det dem, der bliver sat fri.

Hos os møder vi de unge der, hvor de hver især er. Den tilgang vil vi bruge friheden til at styrke, og vi retter et skarpt fokus på de unges udvikling både fagligt, personligt og socialt. Vi arbejder målrettet på en god overgang til ungdomsuddannelserne, så tiden hos os er et naturligt skridt på de unges vej videre i livet.

3 konkrete indsatser

Frem10

25 elever kommer i det nye skoleår til at opleve et meget anderledes skoleforløb. Der vil være to dage med almindelige skolefag, to dage i virksomhedspraktik samt en ”Ud af røret-dag”, der skal opbygge selvværd og fællesskab. Målet er, at alle elever efter et år skal være afklaret og klar til at påbegynde en erhvervsuddannelse.

Ressource-blomsten

Da vi på Esbjerg Ungdomsskole ønsker at styrke den ressourcefokuserede tilgang til vores elever og samtidig kvalificere forældresamarbejdet yderligere, vil alle elever få udarbejdet en såkaldt ”Ressource-blomst”, der skal danne grundlag for et skole-hjemsamarbejde, der tager afsæt i det der lykkes.

Elevråd

Som en helt essentiel del af frisættelsen, har vi valgt at have fokus på hvordan vi i større grad kan inddrage eleverne i processen. Vi har derfor bl.a. styrket elevrådet gennem ledelsesdeltagelse og samtidig skal elevrådsmedlemmerne virke som en slags advisory-board ift. ”Fremtidens folkeskole”.

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Studie 10

Her finder du samarbejdsaftalen indgået mellem Studie 10 og byrådet. Formålet med aftalen er at sætte nogle rammer for samarbejdet omkring fremtidens folkeskole og hvordan Studie 10 skal bidrage til en endnu bedre folkeskole.

Læs samarbejdsaftalen