Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kortere skoledage, nye fag og to lærere i timerne

Selv om skolerne griber friheden forskelligt an, er der en række fælles tendenser, som alle arbejder med. Skoledagene er blevet kortere, nye fag er på skemaet, og der er to lærere i flere timer

Rundt i kommunen har skolerne valgt at bruge friheden på mange forskellige måder. Derfor byder skoledagen på nye initiativer og aktiviteter, som veksler fra skole til skole og endda klasse til klasse. Dog går nogle tiltag igen over hele linjen og tegner et fælles billede af arbejdet med fremtidens folkeskole.

Større fokus og mere ro

Alle skoler har indført kortere skoledage, og selv om der er nuancer og forskelle, så det passer til den enkelte afdeling, gælder det for flertallet, at elever i indskolingen er i skole fra kl. 8 til 13, mellemtrinnet kl. 8 til 13.30 og overbygningen kl. 8 til 14.

På Vittenbergskolen Vadehav er eleverne på 9. årgang glade for den kortere skoledag.

”Vi som elever er meget enige, når det kommer til kortere skoledage. Vi synes, det er en kæmpe lettelse i hverdagen. Det gør timerne lettere, og det er nemmere at holde fokus. Samt man har mere tid til venner og lektier i fritiden. I skolen er man ofte ”på” hele dagen, så det at komme tidligere hjem og få ro til bare at lave lektier kan være rigtig rart,” lyder det fra eleverne.

To lærere i timerne

På samme måde har alle skoler valgt at bruge de ekstra ressourcer, som den kortere skoledag frigør, til at få flere timer med to lærere i klasserne. Også her bliver muligheden bragt forskelligt i spil, og de fleste steder er personalet selv med til at planlægge, hvordan timerne bedst bliver brugt. Det kan være til holddeling af fag eller som en del af emneuger eller ekskursioner. Også det tiltag giver eleverne positiv respons på.

”Jeg kan godt lide, at vi har to lærere, fordi der er meget mere hjælp, og vi bliver delt op på niveau. Undervisningen er anderledes,” fortæller en elev fra 7. klasse på Danmarksgades Skole Urban.

Få voksne omkring klassen

Som en tredje fælles tendens arbejder de fleste skoler med nye fag eller mere tema- og projektorienteret undervisning. Samtidig bliver der tænkt i nye strukturer for elevernes hverdag, og her er der særligt fokus på den ro og trivsel, det giver eleverne at have få voksne tilknyttet klassen i stedet for mange skiftende voksne. 

”Vi har fået nye fag, VIFO (Viden og fordybelse) og Før og nu. Det er sjove fag, det synes vi i hvert fald. Krea er også et sjovt fag, hvor vi laver ting i papir og pap, og vi tegner og folder papir. Det er sjovt at have nye fag,” fortæller en elev i 4. klasse på Vejrup Skole Fortuna.