Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Frihed giver kortere skoledage

Fra skoleåret 2021/2022 forkorter skolerne skoledagen. Det åbner nye døre for undervisningen og giver SFO’erne nye muligheder

Fra næste skoleår bruger alle Esbjerg Kommunes grundskoler den nye frihed til at gøre skoledagen kortere. Det gælder enten for alle skolernes elever eller en del af dem. Når skoledagen bliver kortere, giver det skolerne mulighed for at have flere voksne med i langt flere af timerne. På den måde kan skolerne arbejde mere bredt med både det faglige niveau, trivslen og inklusionen i klasserne.

Samtidig oplever skolerne i dag, at de lange skoledage gør eleverne uoplagte sidst på dagen. Derfor er målet med de kortere skoledage også, at eleverne får mere overskud og energi til deres fritidsaktiviteter efter skoletid.

Nye oplevelser i SFO

Når skoledagen bliver kortere, skal SFO’erne holde åbent i flere timer om ugen. Det ser skolerne som en positiv mulighed, fordi det giver mere sammenhængende tid, hvor SFO’erne fx kan tage på ture eller arrangere aktiviteter, der tager lidt længere tid. Det betyder, at den kortere skoledag også kan åbne for nye oplevelser og fællesskaber i SFO’erne.

Esbjerg Byråd har godkendt skolernes planer om at forkorte skoledagen under forudsætning af, at de penge, der bliver frigjort, bliver brugt på både to voksne i undervisningen og den øgede åbningstid i SFO’erne. Samtidig skal skolerne inddrage ansatte og skolebestyrelser i forløbet lokalt.  

I Aula melder hver skole ud til forældrene, hvad beslutningen konkret betyder for skoledagens længde og SFO’ens åbningstid hos dem.