Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Klogere på vejen mod fremtidens folkeskole

Undervejs i folkeskolernes treårige frihedsforsøg bliver der evalueret både lokalt og nationalt. Målet er at følge frihedens effekt på kvalitet og tilfredshed i og omkring folkeskolen.

Hvad sker der med tilfredsheden og kvaliteten, når folkeskolen bliver sat fri fra rammer og regler? Det vil Esbjerg Kommune blive klogere på i en evaluering af det treårige frihedsforsøg. Formålet er at undersøge effekten af friheden og finde ud af, hvordan den påvirker elever, medarbejdere, ledere, forældre og de mange andre interessenter rundt om folkeskolen.

Derfor har en tværgående, kommunal arbejdsgruppe fastlagt en række centrale temaer som omdrejningspunkter for evalueringen. Fokusgrupper har bidraget med input til en spørgeskemaundersøgelse, der løbende skal stille skarpt på, hvordan de forskellige grupper i og omkring folkeskolen oplever, at kvaliteten udvikler sig i forsøgsperioden. Det bliver uddybet i mere dybdegående interviews, og samtidig følger evalueringen en række data omkring folkeskolen for at følge udviklingen gennem de tre år.

Lokal og national evaluering

Lokalt arbejder hver skole med sin egen evaluering og opsamling på prøvehandlinger og skoleudvikling under frihedsforsøget, og lige som forsøget giver skolerne mulighed for at prøve egne ideer til fremtidens folkeskole af, vil de også komme med forskellige bud på evalueringer.

På nationalt plan arbejder VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd, på en overordnet evaluering af alle tre velfærdsområder i de syv kommuner, der deltager i regeringens velfærdsaftale. VIVE vil følge data på både medarbejdernes og elevernes trivsel.

”Det er ikke en let opgave at lave en evaluering, der giver mening hos alle. Fremtidens Folkeskole er et forsøgs- og udviklingsprojekt, og målet er, at vi giver et bud på en bedre folkeskole. Det er det vigtigste, at vi i de næste tre år bliver klogere på, og det skal evalueringerne hjælpe os med,” siger områdechefen for Kultur & Skole, Ulla Visbech