Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Skolebestyrelsens mission og vision

Skolebestyrelsen på Bohrskolen arbejder ud fra en samlet mission og vision. 

Mission

At være det naturlige skolevalg for alle distriktets børn.

At sikre børns udvikling og læring, samt at alle børn har forudsætninger for at komme videre i uddannelsessystemet.

At danne børn til deltagelse i et demokratisk samfund og træffe etiske valg.

At skabe trivsel, tryghed og gode børneliv.

Vision

En folkeskole er en meget kompleks ”størrelse”, som ikke lader sig sætte på formel, men enhver skole har alligevel et særkende - noget som kendetegner lige netop denne skole. Dette gælder også for Bohrskolen.

Da jeg for godt halvandet års tid siden startede som skoleleder på Bohrskolen, var noget af det første, jeg gik på opdagelse i, skolens dna.
Hvad samler på tværs af afdelingerne? Hvad kendetegner Bohrskolen?

Der er selvfølgelig forskelle fra afdeling til afdeling på Bohrskolen, og det skal der også være, men der er endnu mere, som er fælles og peger i den samme retning.

Kernen i skolen er at give eleverne mod og lyst til læring. Det allervigtigste for os er, at vi lykkes med at give alle elever mod og lyst til læring. For det får de brug for i deres fremtidige voksenliv. Når livslang læring er et vilkår for vore kommende generationer, er det vores opgave som skole at sikre, at de har både mod og lyst til læring. Dette er vores vision på Bohrskolen.

Til at fremme mod og lyst til læring står vi på et fundament, som udover fagrækken rummer følgende elementer:

  • Internationalt udsyn
  • Fællesskaber
  • Digital dannelse
  • Kreativitet og eksperimenter

De enkelte elementer rummer et utal af delelementer, men som overskrifter er de med til at sætte en retning for Bohrskolen og give en identitet. Det er det, vi gerne vil kendes på, og lykkes med. Det er den ultrakorte fortælling om Bohrskolen.

Vores skolebestyrelse

Skolebestyrelsen arbejder med den overordnede retning på Bohrskolen. Se hvem der er med i bestyrelsen og find referater fra møderne.

Se mere om skolebestyrelsen

Internationalt samarbejde

Bohrskolen er som en kreativ og eksperimenterende skole dybt engageret i internationalt samarbejde. Vi er løbende med i forskellige Erasmus+-projekter.

Se mere om vores internationale samarbejde

Særlig støtte til ordblinde

Bohrskolen tilbyder særlig støtte til elever, der har svært ved at læse og stave.

Se mere om vores indsatser